Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

Kính gởi Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam - Little Saigon San Jose Vietnamese Cultural Center

 

Kính gởi Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

 

Kính thưa quý vị đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại miền Bắc California,

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,

Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ trong cộng đồng Việt Nam Bắc California,

Kính thưa các cơ quan truyền thông báo chí Việt Nam,

Kính thưa Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California,

Kính thưa Ông Chủ tịch Little Saigon San Jose Foundation Nguyễn Ngọc Tiȇn:

 

Nhằm mục đích gìn giữ, bảo vệ khỏi bị mai một các giá trị văn hóa đạo đức cao quý của dân tộc Việt Nam mà tiȇu biểu là nền văn hóa dân tộc tốt đẹp của nước Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian từ 1954 đến 1975, đồng thời giúp cho các sắc dân bạn và các quý vị tại cơ sở hành chánh địa phương có thể tham khảo tìm hiểu về nền văn hóa tốt đẹp thân thiện và lành mạnh của người Việt Nam trȇn đất nước Hoa Kỳ, chúng tôi đã thay đổi danh xưng của Web Site Little Saigon San Jose Dự Án Phát Triễn thành Little Saigon San Jose Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (Little Saigon San Jose Vietnamese Cultural Center) và bổ sung nhiều links và chi tiết.

http://www.saigonfilms.net/ls_sanjose/index.html

http://www.littlesaigonsjid.com

Việc thay đổi danh xưng này đánh dấu sự trăn trở khi chúng tôi tái tạo thời kỳ phục hưng nền văn hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam.

Các giá trị tự do và nhân bản của biểu tượng lá cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa, đạo đức và lòng nhân ái, thân thiện giữa con người với con người trong xã hội hoàn thiện Việt Nam Cộng Hoà được đề cao. Văn hóa giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa được bảo vệ và duy trì. Các tác phẩm văn hóa, âm nhạc thời VNCH được lưu trữ tránh bị bôi xóa, miệt thị. Các hình ảnh và giáo dục tại các trường sở giáo dục thời VNCH được tái xây dựng hay biểu hiện.

Sự đổi mới danh xưng Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Little Saigon San Jose không phải là sự lơ là các giá trị biểu tượng của Little Saigon San Jose mà từ 13 năm qua chúng tôi đã và đang theo đuổi mà trái lại Trung Tâm Văn Hóa Little Saigon San Jose luôn sát cánh với Little Saigon San Jose Foundation trong việc duy trì và bảo vệ các di sản văn hóa và mong muốn Little Saigon San Jose mãi mãi là khu thương mại phồn vinh và là thủ phủ, thành trì chính trị chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản Bắc California.

Công việc văn hóa thật không thể dễ dàng chút nào, nhưng ít ra chúng tôi đem hết nổ lực ra thực hiện những sự duy trì và thể hiện chúng còn hơn là ngồi than thở trong bóng tối. Chúng tôi xin đón nhận tất cả nhận định viết về các giá trị văn hóa VNCH để làm cho thời kỳ phục hưng được phong phú và đáng được mọi người tham khảo.

Kính mong tất cả quý vị giúp đỡ và lượng tình tha thứ những sơ sót của chúng tôi trong bước ban đầu xây dựng Dự Án Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Little Saigon San Jose.

Trân trọng kính chào,

Hoàng Hoa

San Jose, California, Ngày 15/6/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét