Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

ải Nam Quan, Con Ðường Ðộc Ðạo Trọng Tâm của Chiến Trường

 ải Nam Quan, Con Ðường Ðộc Ðạo Trọng Tâm của Chiến Trường 

 


Cửa ải Nam Quan hay Cửa Nam Quan, hay Cửa Trung Hoa là một địa điểm thuộc địa phương Nam Quan.

ải Nam Quan, Con Ðường Ðộc Ðạo Trọng Tâm của Chiến Trường trong lịch sử Việt Nam chống giặc ngoại xâm phương Bắc.
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

Những Bí Mật của Chiếc Cầu Trȇn Sông Chu (2)

 

Những Bí Mật của Chiếc Cầu Trȇn Sông Chu (2)

Những Bí Mật của Chiếc Cầu Trȇn Sông Chu (1)

 https://quandiemvietnam.blogspot.com/2022/03/nhung-bi-mat-cua-cay-cau-tren-song-chu.html

Nhiều triệu tấn vũ khí và vật liệu chiến tranh Việt cộng đã nhận viện trợ từ Trung cộng đã được chuyển qua trȇn chiếc cầu Nam Quan này trước khi đến ga Ðồng Ðăng trong thời gian Việt cộng tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam Việt Nam 1955-1975. Chỉ riȇng năm 1973, chiếc cầu đã vận chuyển hơn 1 triệu 300 ngàn tấn vũ khí từ Trung cộng đến ga Ðồng Ðăng.


Cầu Nam Quan và cầu Cò Luồng trȇn không ảnh Google™ Maps

 

Tọa độ của Cầu Nam Quan trȇn không ảnh Google™ Maps

Sông Khuôi Phát đã bị khô cạn do Trung cộng đã ngăn chận nguồn nước.

 
 

Cầu Nam Quan nhìn về phía Nam

Năm 1955, Hồ Chí Minh đi xem công trường nơi các cán bộ và công nhân đường sắt Trung cộng lắp đặt đoạn đường rây (rail) 1m từ biȇn giới (1887) Việt – Trung đến điểm nối rây là nơi cuối cùng của đoạn đường sắt 0m8 từ ga Ðồng Ðăng lȇn biȇn giới. Ðoạn rây mà Hồ Chí Minh cho phép Trung cộng lắp đặt này dài khoảng 150m lấn sâu vào đất Việt Nam.

Ðường Sắt, Chiếc Cầu Ðá ở Vân Nam


Ðường Sắt, Chiếc Cầu Ðá ở Nam Quan


 
  

 Nếu tính trung bình chiều cao người lính Pháp là 1m8 với nón sắt và giầy là 1m85 thì chiều cao từ mặt đường rây (rail) đến móng cầu là 1m85 x 7= 12m95, đường kính (2R) của vòm cung (arc) là 1m85 x 3= 5m55, chiều dài vòm cung (arc) là (5m55 x 3.1416)/2 = 8m71.

Tuyển Tập của Raphael Moreau, Hà Nội.