Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Làm Thế Nào để (Không) Trở Thành một Ɖại Sứ Hoa Kỳ (2)
Dương, người đã đến Hoa Kỳ không một xu nhỏ sau khi người cộng sản thắng cuộc chiến Việt Nam, là câu chuyện thành công của di dȃn người Mỹ cổ điển: một doanh nhȃn mà công ty điều hành phế thải của ông, California Waste Solutions, giờ đȃy đã có những hợp đồng nhiều triệu đô la với các cá thể ở tại Hoa Kỳ và Việt Nam (tại Việt Nam qua tổ hợp phụ ở Việt Nam đã phát triển thành một khu chứa chất thải rắn 400 triệu đô la tại Sàigòn, theo tin của Web Site tổ hợp và các mẫu tin báo chí Việt Nam.)
Ngoài các hoạt động thương vụ của ông, Dương được Obama chỉ định vào năm 2010 để phục vụ Cơ Sở Giáo Dục Việt Nam, cơ sở này nhận tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ giúp học bổng nhằm cung cấp giáo dục cao hơn các sinh viên Việt Nam. Doanh nhȃn người Mỹ gốc Việt đã được đề nghị đến tòa Bạch Ốc do dȃn biểu Barbara Lee, một đảng viên dȃn chủ California và một người khác nhận những sự đóng góp có tính chính trị của Dương. Dương đã ngợi khen “sự trợ giúp đầy đủ” mà ông ta nhận được qua công việc từ thiện của ông từ những cấp cao hơn trong chính quyền Việt Nam, gồm có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Dương không là người Việt Nam lưu vong duy nhất trong mạng lưới những ủng hộ viên của Lê người đã gieo cấy những ràng buộc với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay mà ông ta đã trốn chạy từ khi còn bé. Một người ủng hộ then chốt khác có vẽ là Bùi Duy Tȃm, một bác sῖ y khoa đã giúp giới thiệu viên tổng lãnh sự với những người bạn người Mỹ gốc Việt ở Bắc California.
Bác sῖ Tȃm là một cȃu chuyện thành công khác của một di dȃn. Một người trạc khoảng 80 đến 90 tuổi, ông ta nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt về các công việc y khoa từ thiện của ông ta tại quê nhà của ông, gồm một chiến dịch giúp Việt Nam chống lại bịnh gan. Phó Thủ Tướng Trương Vῖnh Trọng đã đến thăm viếng Bác sῖ Tȃm tại tư gia của ông ta tại San Francisco vào năm 2010. “Phó Thủ Tướng đã đề cao nổi bật những đóng góp vῖ đại do Bác sῖ Tȃm mang đến cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và trên quê hương,”  đài phát thanh Voice of Việt Nam của Hà Nội báo cáo, phát đi bằng Việt ngữ và 11 thứ tiếng khác. “Ông Tȃm nói ông ta xúc động sȃu xa.”
Ngày 28 tháng Bảy, 2012, Tổng Lãnh Sự Lê gửi Bác sῖ Tȃm một email riêng gửi trên một trương mục Hotmail cá nhȃn (có vẽ nhằm tránh những hạn chế của Liên bang giống như những hạn chế trong Luật Hatch nhằm ngăn chận các viên chức chính quyền xử dụng các computers của nhà nước và thời gian gắn bó với các hoạt động chính trị.) “Cám ơn ông vì ông đã phác thảo một lá thư giới thiệu,” tổng lãnh sự nói với người bác sῖ. “Xin vui lòng cho phép tôi vài hôm để duyệt xét và chuẫn bị một lá thư được phác thảo lại, vì đȃy là vấn đề nhạy cảm,” Lê cẩn thận nói.
Vài tuần lễ sau khi trao đổi những emails, Lê đã có một thời gian ở tiểu bang California trong khi nghῖ phép. Nhiều thời gian trong khi tạm nghῖ ngơi chính thức này đã được dùng để xúc tiến “cuộc tiến cử như người đại sứ sắp tới tại Việt Nam,” của ông Lê, như ông đã viết trong một email.
Sự tiết lộ của việc ứng cử đó có vẽ là vấn đề tranh cải trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhiều người Mỹ gốc Việt đã trốn chạy khỏi chế độ cộng sản đã phải chấp nhận sự bình thường hóa quan hệ ngoại giao và sự liên hệ làm ăn với Hà Nội. Nhưng trong khi còn có nhiều quan điểm chính trị dị biệt, vẫn còn lại những còn đường đỏ chói rực cho những người Việt lưu vong muốn luôn luôn yêu quê hương họ, trong lúc vẫn là những công dȃn Mỹ ái quốc. Một trong những con đường đỏ chói đó – có lẽ rõ nét nhất – liên quan đến sự kiện rằng đó vẫn còn là một tội ác cho các công dȃn Việt Nam để tụ tập một cách ôn hoà để ủng hộ quyền dȃn chủ bỏ phiếu. Các công dȃn Việt Nam đã bị tống giam vì bày tỏ những niềm tin này.
Tôi hỏi Bác sῖ Tȃm và David Dương liệu họ có tin rằng việc ủng hộ nền dȃn chủ có nên bị cấm đoán hợp pháp trên quê hương họ. Không ai trả lời hết. Sự thật là những người lưu vong rất nổi bật sẳn sàng muốn quay mắt nhìn hưóng khác và đóng kín miệng trước những vấn đề cốt lõi về nhȃn quyền – có lẽ vì làm khác đi có thể bất lợi cho việc duy trì những trao đổi hiện tại với chính quyền Việt Nam do cộng sản điều hành - sẽ bị nhiều người xem là đụng chạm. Và trở lại trên quê hương, người ta có thể tưởng tượng phản ứng khi tin tức này được phô bày trước sự chú ý của người Việt Nam, những người hiện nay đang đuối sức trong các nhà tù bởi vì họ đã can đảm đòi hỏi quyền bỏ phiếu.
Thành viên duy nhất trong mạng lưới những người ủng hộ cho Lê đã đáp ứng cho sự yêu cầu nhận xét cho bài viết này là Trương Ngọc Phương, là giám đốc điều hành của Trung Tȃm Dịch vụ Quốc tế có trụ sở tại Pennsylvania. Trung Tȃm được thành lập năm 1976 nhằm giúp đỡ người tỵ nạn Việt Nam chạy trốn khỏi cuộc chiếm đóng cộng sản trong năm trước. Trung tȃm bȃy giờ cũng giúp những người gặp khó khăn, gồm có nạn nhȃn của thảm kịch cơn bão Katrina ở Louisiana.
Trương từ chối được phỏng vấn về công việc với Lê liên quan chức vụ đại sứ đang hy vọng (và cũng từ chối tiếp trình bày ý kiến về những luật phản dȃn chủ của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay). Tuy nhiên, người làm công việc xã hội ở Pennsylvania này đã sẳn lòng giãi thích sự ủng hộ của ông ta cho cuộc tiến cử Lê vào nhiệm kỳ chính thức.
(Còn tiếp)

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Làm Thế Nào để (Không) Trở Thành một Ɖại Sứ Hoa Kỳ

Quan Ɖiểm:
Sống trong xã hội Hoa Kỳ, mọi người có quyền tự do phát biểu, nhưng không gȃy phương hại người khác. Bài viết của Greg Rushford “Làm Thế Nào để (Không) Trở Thành một Ɖại Sứ Hoa Kỳ” thật sự gȃy nhiều ấn tượng trong đó Rushford đã đề cập đến những cụm từ “Á chȃu, người Mỹ gốc Việt,…” và dường như Rushford đã trình bày một vấn đề mà ông ta là người trong cuộc và tin rằng những gì ông nghῖ về những người chung quanh liên quan đến vấn đề của bài viết của ông là đúng.

Bản Việt ngữ này nhằm giúp đồng hương Việt Nam theo dõi được chúng tôi cố gắng chuyển ngữ thật sát với ý nghῖa từng cȃu và chữ của bài viết của Rushford, nhưng không đến độ ngô nghê và phi chính trị, bởi vì chính bài viết nguyên tác là chính trị. Nhưng chính vì bản chất chính trị của bài viết của Rushford, bản dịch Việt Ngữ sẽ không nên xem là văn kiện chính thức trong những tình thế liên quan đến vấn đề mà trái lại bài viết “How (Not) to Become a U.S. Ambassedor” của Greg Rushford http://rushfordreport.com/?p=328 mới chính là văn kiện chính thức.

Quan Ɖiểm Chúng tôi không chấp nhận bản Việt Ngữ này được xem là chính thức trong những cuộc tranh luận hoặc bất cứ ai dùng bài dịch này làm căn cứ cho luật pháp phán đoán nếu khi vấn đề liên quan đến các sự kiện mà Rushford nêu ra trở thành dính líu đến các cơ sở nguyên tắc pháp lý của bất cứ cá nhȃn nào và ở nơi đȃu trên hay ngoài đất Hoa Kỳ.

Xin nhắc lại, chúng tôi phủ nhận tính pháp lý của bản dịch Việt ngữ mà người dịch Hoàng Hoa thực hiện, nhưng nó vẫn là copyright © 2013 của Hoàng Hoa Mạng Xã Hội Sàigòn
Hoàng Hoa

 
Làm Thế Nào để (Không) Trở Thành một Ɖại Sứ Hoa Kỳ
Bài đăng bởi Greg Rushford

15 tháng 4, 2013
http://rushfordreport.com/?p=328

Có hai con đường cổ vũ cho những đại sứ Hoa kỳ một cách truyền thống chọn lựa để thuyết phục Tổng thống Hoa Kỳ để đề cử họ vì danh dự đó. Thứ nhất, có con đường cổ điển, dựa trên danh tiếng khi những viên chức ngoại giao Hoa Kỳ cao cấp với bối cảnh ngoại giao nổi bật là được cȃn nhắc lựa chọn ở những cấp cao hơn của Bộ Ngoại Giao. Con đường thứ hai, con đường chính trị, là (đôi khi tai tiếng) dành cho những nhȃn vật tiếng tăm, bạn thȃn tổng thống, và những ai đóng góp tiền bạc lớn lao và chiến dịch gȃy quỹ là người mua chức vụ đại sứ. Nhưng giờ đȃy ông tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn, một nhȃn viên ngoại giao người Mỹ gốc Việt, với một con đường thứ ba mới mẻ: một cách ô thôi rất Á chȃu.

Lê muốn trở thành đại sứ Hoa Kỳ sắp tới tại Việt Nam. Ɖể hướng đến mục đích đó, viên tổng lãnh sự đã đang làm việc sau hậu trường kể từ ít nhất tháng Bảy vừa qua với một mạng lưới gồm những đồng minh người Mỹ gốc Việt, một số những người này có những liên hệ chính trị hay làm ăn với cả hai Washington và Hanoi. Mặc dù Lê đã thúc giục những ủng hộ viên của Ông là dấy lên sự ủng hộ của quốc hội, mục tiêu chính của chiến dịch vận động chính trị là người có thể làm sự đề cử: Tổng Thống Barack Obama.

Hướng đến mục đích đó, Lê và những đồng minh ông đã chứng tỏ một một sự lì lợm không biết xấu hổ kiểu Á chȃu. Một trong những ủng hộ viên then chốt của Lê trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt là David Dương, một người góp tiền gȃy quỹ của Obama trong khu vực Vịnh San Francisco. Dương đã cho Obama và Ɖảng Dȃn Chủ hơn 150.000 đô la kể từ năm 2008, theo Trung Tȃm Chính Trị Ɖáp Ứng. Theo những emails trao đổi giữa Lê và Dương mà người thông tín viên này xem được, Dương kể lại rằng ông ta đã đến tiếp cận với Obama để ép buộc những khả năng làm chức vụ đại sứ của Lê tại buổi gȃy quỹ Ɖảng Dȃn Chủ tổ chức tại California vào đầu tháng này.

Obama đã đến bắc California gȃy quỹ vào ngày 3 và 4 tháng Tư, toà Bạch Ốc thông báo. Thương gia Dương báo tin cho Lê biết trong một email rằng ông ta đã trao cho tổng thống một lá thư, cùng với danh sách những người đã cho mượn tên của họ để ủng hộ cuộc ứng cử của Lê, tại một cuộc gȃy quỹ vào chiều ngày 3 tháng Tư.

Bản danh sách những người ủng hộ Lê - được in lại để công chúng xem ở cuối bài viết này – có hơn 70 tên trong đó. Tên đầu tiên nổi bật rỏ rệt: người cựu chánh bộ tham mưu của Obama là Rahm Emanuel, hiện nay là thị trưởng Chicago. Vào ngày 4 tháng Tư, Dương thông báo cho Lê trong một email rằng ông ta đã thúc ép Obama lần thứ hai. “Tôi đã ăn điểm tȃm trễ với tổng thống và 27 người khác sáng hôm nay và đã nói về ông và đã trao ông ấy một bức thư tối hôm qua.”

Dương đã cho viên tổng lãnh sự thấy rằng ông ta đã nhận sự đáp trả thȃn thiện từ Obama: “Chúng tôi cần làm việc và có vài nghị viên quốc hội và hoặc thượng nghị sῖ Hoa kỳ để nói giúp ông. Ɖiều này nhằm bảo đảm ông sẽ phù hợp với sự việc.”

Những emails tiết lộ cho thấy ông ta đã tìm cách tiến cử điều mà Lê đã từng đề cập là “sự ứng cử” của ông ta, viên tổng lãnh sự đã không chỉ là người quan sát thụ động. Lê đã tham dự vào việc phác thảo và biên soạn nhiều bức thư khác nhau về sự ủng hộ và giới thiệu. Trước khi thương gia Dương trình bức thư cho Obama ngày 3 tháng Tư, Lê đã khuyên người đồng minh của ông ta là sửa chữa lại chính tả. Khi được tin Dương thông báo rằng lá thư đã được trao cho Obama, Lê bày tỏ sự biết ơn của ông ta trong một email khác. Viết bằng iPad, viên tổng lãnh sự kể lại “biết bao sự cảm ơn” mà những nổ lực “của những người bạn quá tốt đã tiến cử tôi.”

Dương và Lê đã không trả lời một số emails hỏi họ cho bình luận. Cũng chẳng có một cố gắng thành công nào nhận được phê bình từ tòa Bạch Ốc. Một cú gọi phone đến văn phòng báo chí của Emanuel nhắc lại một đề nghị rằng người thông tín viên yêu cầu một sự trả lời từ viên thị trưởng trong một email – mà sau đó cũng chẳng được trả lời.

(Còn tiếp)

 
Quan Ɖiểm:

Kể từ đầu năm 2013, chúng tôi rất xúc động trước việc các bạn trẻ đã đến viếng Nghῖa Trang Quȃn Ɖội; đặc biệt nhất, hình ảnh Nguyễn Hoàng Vi tay ôm bó hoa huệ trắng đến viếng mộ các chiến sῖ VNCH ngã xuống cho tự do và độc lập dȃn tộc đã khiến chúng tôi cảm phục và từ đó là nguồn cảm hứng khiến chúng tôi bước vào dự án nghiên cứu Nghῖa Trang. Nhưng cũng chính trong cuộc nghiên cứu này đã khiến chúng tôi lần lượt khám phá nhiều chi tiết quan trọng trong đó có những chi tiết liên quan đến Ông Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam Lê Thành Ȃn. Giờ đȃy, chúng ta khám phá ra một bài viết quan trọng của Greg Rushford “How (Not) to Become a U.S. Ambassador” đăng trên tạp chí The Rushford Report ngày 14 tháng 5, 2013. Thật ra, ít ai biết về bài viết này của Greg Rushford cho đến khi David Dương muốn gặp giới báo chí Bắc Cali để mở cuộc họp báo giải thích sự vụ và trả lời những vấn đề Greg Rushford nêu ra trong bài viết của Ông.

Những vấn đề gì trong bài viết của Rushford mà Dương muốn trả lời hay phản bác? Rõ ràng một khi Dương muốn phản bác lại các vấn đề trong bài của Rushford mà không hề nói bài báo ấy là nêu ra sự kiện có thật hay không thì vấn đề là có thật, và như vậy vấn đề mà Dương phản bác lại chỉ là một hay những góc nhìn của những vấn đề. Như vậy, không riêng gì Rushford, Dương mà ngay cả bất cứ ai cũng có thể nhìn vấn đề khác nhau. Ɖiều này cũng có nghῖa là Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Lê Thành Ȃn cũng có một góc nhìn riêng theo Ông. Chúng ta hy vọng rằng sẽ được gặp Ông vào những ngày tháng ngay sau Ông rời nhiệm vụ trở lại Hoa Kỳ để nghe Ông nói chẳng những góc nhìn này mà rất nhiều vấn đề hệ trọng khác.
Chúng ta cũng không quên một danh sách 70 người ủng hộ Ông Lê mà Rushford đã tiết lộ, trong đó là đã có 48 người Việt Nam. Những người Việt Nam này là ai? Và tại sao trong cộng đồng người Việt hải ngoại không biết đến sự việc này mà đến khi Rushford tiết lộ ra thì Dương mới mở cuộc họp báo? Những người Việt này chứng tỏ một quyền lực gì để Tổng Thống Obama chấp thuận sự đề nghị của Dương để chỉ định Ông Lê làm đại sứ tại Việt Nam? Việc Dương giới thiệu Ông Lê làm đại sứ Việt Nam có được Hà Nội chấp thuận không, hay chưa? Và nếu Ông Lê làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Hà Nội sẽ có lợi gì?

Cȃu chuyện khiến chúng ta liên tưởng đến vụ việc Ông Vũ Văn Lộc đã cùng với một partner của ông âm thầm ra trước San Jose City Forum để cảm ơn và hoan hô Madison Nguyễn về việc Nguyễn đặt tên Saigon Business District cho khu thương xá trên đường Story (ngày nay là Little Saigon) mà cộng đồng không ai biết gì cả.
Chúng ta không bi quan nhiều quá về Ông Lê, nhƯng việc Dương lén lút và không công khai trước cộng đồng khi giới thiệu Tổng Thống Obama cho Lê làm đại sứ tại Việt Nam là điều mang nhiều ẩn số. Hãy xem kỹ Oakland nơi làm việc của Dương đã không có người endorse, và tại San Jose chỉ có 2 người Bác sῖ Nguyễn Xuȃn Ngãi và Ông Vũ Văn Lộc, San Francisco tiếp giáp với Oakland nhƯng chỉ có một người duy nhất mà cộng đồng San Francisco chưa từng biết tên. Riêng đối với truyền thông báo chí thì hoàn toàn không có tên một ai trên toàn đất Hoa Kỳ.

Như vậy chúng ta có lý do nên xem Rushford viết gì chứ, và chúng ta cũng có góc nhìn của chúng ta về các vấn đề của Rushford nêu ra phải không ạ? Và chúng ta cũng sẽ phán đoán góc nhìn của Dương ra sao.


Chúng tôi sẽ gửi đến quý độc giả bản Việt ngữ của Rushford trong thời gian sớm nhất
Hoàng Hoa

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Bài Viết của Ông Davis Dưong trả lời Bài viết How (Not) to Become a US Ambassador của Greg Rushford

Note:
Chiều nay, chúng tôi nhận được Email từ Câu Lạc Bộ Báo Chí về một bài viết của Ông David Dương. Bài viết này trả lời một số vấn đề mà Ông Greg Rushford đã nêu ra trong bài How (not) to Become a US Ambassador đăng trên Web Site The Rushford Report hôm 15/04/2013.
Bài viết của Ông David Dương không phải là quan điểm chính thức của Mạng Xã Hội Sàigòn. Chúng tôi chỉ đăng bài viết của Ông nhằm cho biết những hoạt động truyền thông trung thực của Mạng. Bài viết được giữ nguyên văn lấy từ Email và được lưu trữ dưới dạng pdf.

Vì tính cách quan trọng của sự việc, chúng tôi sẽ dịch bài viết của Ông Rushford sang Việt ngữ và đăng trên quandiemvietnam vào ngày thứ Tư 15/04/2013 rồi sau đó chúng tôi sẽ có một quan điểm của Mạng Xã Hội Saigon.
Hoàng Hoa
Trưởng Ban Biên Tập Mạng Xã Hội Sàigòn

Bài Viết của Ông Davis Dưong

Theo một bài báo có tựa đề: “How (Not) to Become a U.S. Ambassador,” của tác giả Greg Rushford, đăng trên trang web The Rushford Report, một tờ báo mạng chuyên về chính trị trong tài chánh và thương mại quốc tế, hôm 15 Tháng Tư.

Sau khi đưa ra hai cách “truyền thống” mà tổng thống Hoa Kỳ thường chọn người để đề cử làm đại sứ ở một quốc gia nào đó, tác giả cho rằng những gì Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân và những người ủng hộ ông, đa số là người Mỹ gốc Việt, đang làm là “sự cả gan trơ tráo kiểu Châu Á” (Asian-style chutzpah).

_Theo Toi thi su van dong bang cach gioi thieu ve ong Le Thanh An va nhung kinh Nghiem va thanh tich cua ong de moi nguoi biet, va keu goi nhung nguoi muon ung ho ong lam Dai Su My tai Viet Nam de tiep tuc phuc vu cho dat nuoc Hoa Ky. Su ky ten vao danh sach ung ho ong An de goi len bo ngoai giao va tong thong de nghi xem xet ve thanh tich cua ong An. Con viec ong An co duoc bo nhiem hay khong la tuy vao quyen cua tong thong va bo ngoai giao. Viec chung toi gioi thieu ve ong An va thanh tich cua ong da va dang lam Tong Lanh Su Hoa Ky tai Viet Nam trong nhung nam qua nen co nhieu kinh nghiem lam viec voi chinh quyenva nguoi dan Viet Nam. Viec van dong va keu goi ky ten ung ho cho ong An tro thanh Dai Su Hoa Ky tai Viet Nam de goi den bo ngoai giao va Tong Thong voi y kien cua mot so nguoi My goc Viet, thi viec nay la chuyen binh thuong tai dat nuoc tu do Hoa ky nay, dau co gi la ma goi la su ca gan tro trao kieu Chau A.

Theo tác giả, thông thường, tổng thống chọn nhân viên ngoại giao chuyên nghiệp hoặc người quen (bạn bè, người ủng hộ tài chánh, người nổi tiếng, người có thể tạo vốn chính trị cho tổng thống...) làm đại sứ, và cho rằng ông Ân “không nằm trong hai trường hợp truyền thống này.”

_Chuc vu dai su Hoa ky khong the la chuc duoc mua ban, chung toi chi ung ho ong Le Thanh An vi chung toi da tung tiep xuc voi ong Le Thanh An va biet ve kha nang vuot troi cua ong trong cong viec ong lam Tong Lanh Su, voi nhung kinh nghiem cua mot nguoi dang lam Tong Lanh Su tai Viet Nam va la nguoi My goc Viet nen chung toi tin tuong rang neu ong lam Dai Su Hoa Ky tai Viet Nam thi ong se lam rat tot trong cong viec nay de bao ve quyen loi cua dat nuoc Hoa Ky va tao them su quan he tot hon giua hai dat nuoc My Viet. Ngoai ong Le Thanh An thi chung toi chua duoc tiep xuc voi mot ai la nguoi My goc Viet co kha nang va kinh nghiem nhu ong An vi vay chung toi ung ho ong. Neu co ai do la nguoi My goc Viet va co kinh nghiem va kha nang hon ong An thi chac chan chung toi se ung ho nguoi do. Chung toi nhan thay rang chinh sach ngoai giao moi cua chinh quyen Tong Thong Obama da co su thay doi rat hay. Viec bo nhiem mot nguoi My goc Hoa tro thanh dai su Hoa ky tai Trung Quoc nhu la ong Gary Locke la mot buoc tien hay, boi vi khong ai hieu dat nuoc, con nguoi, va tap quan cua Trung Quoc hon chinh ong daisu Locke. Vi vay viec chung toi de nghi va ung ho ong Le Thanh An la nguoi My goc Viet tro thanh dai su Hoa Ky tai Viet Nam la mot viec ma chung toi cho rang se rat tot trong quan he ngoai giao giua Hoa Ky va Viet Nam.

Tác giả cho biết có tìm mọi cách phỏng vấn tất cả những người liên quan, nhưng chỉ có một người trả
lời, và chỉ giải thích tại sao ủng hộ ông Lê Thành Ân. Ðó là ông Trương Ngọc Phương, giám đốc điều hành International Service Center ở Harrisburg, Pennsylvania, một tổ chức bất vụ lợi giúp người tị nạn và nạn nhân bão lụt.

_Ong Truong Ngoc Phuong la nguoi truong ban van dong trong viec gioi thieu ve ong Le Thanh An va xin chu ky de ung ho ong An, nen moi su lien quan den viec van dong nay thi ong Phuong se co cau tra loi tot nhat cho qui vi.

Rồi ông David Dương cho ông Ân biết tổng thống đáp lại một cách thân thiện, theo tác giả Greg Rushford viết, và ông trích lời ông David thuật lời tổng thống nói như sau: “Chúng ta cần phải làm việc thêm và có hai dân biểu hoặc hai thượng nghị sĩ đề cử. Nếu được như vậy, chắc chắn anh (Lê Thành Ân) sẽ vào được (chức đại sứ).” 

_Chung toi da de nghi ban van dong cho ong Le Thanh An la phai van dong va de co them mot vai dan bieu hoac thuong nghi si ung ho va de cu nua thi viec van dong nay se duoc chac chan hon.

Tác giả cũng cho rằng rất khó để ông Ân trở thành đại sứ tại Hà Nội vì ông “không thể đấu tranh cho
nhân quyền cho Việt Nam, một điều mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại mong đợi” và “Việt Nam sẽ
không cho phép ông vận động cho đề tài này.”

Viec nay chung toi khong co y kien, boi vi lien quan den chinh tri va lien quan den chinh sach ngoai giao cua Hoa Ky. Ong Le Thanh An tuy la nguoi My goc Viet nhung tren cuong vi la Tong Lanh Su Hoa Ky hay co lam dai Su Hoa ky thi cong viec ong dang lam va phai lam la cong viec cua dat nuoc Hoa Ky giao pho va phai thuc hien theo chinh sach va cong viec duoc chinh phu Hoa Ky giao cho,neu lam tot se duoc khen thuong va tang chuc ngoai ra se bi khien trach va mat chuc. Nhieu nguoi thich tu danh bong va pho truong, nhung voi ong An chung toi biet ong khong thuoc loai nguoi nay. Chinh viec lam tham lang va hieu qua, lam cho chung toi cam on men va ung ho ong hon. Cung voi nhung kinh nghiem da lam viec tren muoi nam tai cac nuoc chau a va 3 nam lam tong lanh su tai Viet nam , chung toi tin tuong ong co du kha nang lam dai su Hoa Ky de giup cho quan he cua hai nuoc cang tro nen tot dep hon.

Tác giả cũng so sánh ông Ân với một số nhà ngoại giao khác của Mỹ và cho rằng ông Ân chỉ có kinh
nghiệm hành chánh chứ không có kinh nghiệm ngoại giao.

_Chung toi tin tuong rang mot nguoi tung lam hanh chinh trong bo phan ngoai giao thi cung co the tro thanh nha ngoai giao tai gioi neu nguoi do da tung lam viec trong moi truong ngoai giao. Ong Le Thanh An dang la Tong Lanh Su My va lam trong nganh ngoai giao da nhieu nam tai nhieu nuoc Dong Nam A nen viec tro thanh dai su tu chuc vu tong lanh su se khong gi phai doi hoi chuyen mon kho khan nhieu.

“Nhưng vận động cho một người làm đại sứ ngay tại buổi tiệc gây quỹ là điều không nên,” tác giả kết
luận, đồng thời dự đoán rằng ông Ân sẽ không được làm đại sứ tại Hà Nội. (Ð.D.)

_Viec gioi thieu va ke ve thanh tich ong Le Thanh An mot nguoi My goc Viet dang lam tong lanh su co thanh tich tot va co kha nang de tro thanh dai su Hoa Ky tai Viet Nam de gop phan xay dung tot cho bo ngoai giao va cho dat nuoc Hoa ky tai buoi tiec gay quy thi co gi khong tot? Cac buoi tiec gay quy chinh tri hoac tu thien cung dieu gioing nhau. Tat ca nhung nguoi den du deu co quyen giao luu va tao quan he moi va cu noi chuyen tren moi lanh vuc va bai to nhung gi minh muon bai to.