Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Cộng sản Việt Nam đang công bố bản đồ mốc giới Việt-Trung


Kính quý độc giả và thȃn hữu và các cơ quan truyền thông báo chí:

Cộng sản Việt Nam đang công bố bản đồ mốc giới Việt-Trung qua Dương Danh Huy và Phan văn Song.

Xin hỏi, Xem những bản đồ mốc giới này, đồng bào có ai hiểu gì không?

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi đến Email bauxitevn@gmail.com là email của Ban Biên tập www.boxitvn.net

Download pdf:


NHiều tin tức hơn về “bản đồ mốc giới Việt-TRung” có trên Web Site www.bauxitvn.net

Chúng tôi sẽ theo dõi diễn tiến sự vụ công bố toàn bộ bản đồ biên giới Việt Trung trước năm 1979 của tác giả Sông Hồng trong thời gian sắp tới, xin quý đồng hương theo dõi.

Trȃn trọng,

Hoàng Hoa

P.S.

ThƯ lưu trên blog www.quandiemvietnam.blogspot.com và Mạng Xã Hội Sàigòn www.saigonfilms.com để theo dõi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét