Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Poster(s) mới nhất Chiều Nhạc Tưởng Niệm Trúc Phương
Poster(s) mới nhất Chiều Nhạc Tưởng Niệm Trúc Phương

Vào 3:00 chiều hôm nay 08/18/2019, hai flyers Anh và Việt ngữ mới nhất cho Chiều Nhạc Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trúc Phương đã được Thư Viện Dr. Martin Luther King Jr. (MLK Jr.) đón nhận từ tay chúng tôi và chấp nhận post trong khu vực thông tin của Thư Viện. Ðây là Thư viện Hoa Kỳ lớn nhất tại thành phố San Jose với mạng lưới gồm 25 Thư viện nhỏ. Thư viện Dr. MLK Jr. là tổng hợp hai Thư viện lớn nhất tại thành phố San Jose Dr. MLK Jr. cũ và Thư viện Trường Ðại học San Jose State University, là mái trường thân yȇu của tôi khi tôi hoàn tất Bachelor of Science Computer Science (CS) May 1999 và sau đó chuẫn bị hoàn tất dự án Master Degree CS.

Chiều hôm qua 08/17/2019, Thư viện Hoa Kỳ Evergreen thuộc hệ thống San Jose Public Library trȇn đường Aborn cũng đã đón nhận flyers Chiều Nhạc và chấp nhận post trong phòng thông tin cộng đồng của Thư viện.

Thiết nghĩ việc giúp đỡ đồng hương Việt Nam và các sắc dân khác hiểu rõ hơn về cuộc đời và các tuyệt tác của nhạc sĩ Trúc Phương là điều nȇn làm để tạo môi trường thích hợp cho các sắc dân khác tìm hiểu và trân trọng văn hóa âm nhạc Việt Nam.

Trân trọng,
Hoàng Hoa
08/18/2019