Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thư gởi Mapquest.com về việc Yêu cầu gở bỏ chữ Tàu trên bản đồ đảo Woody của Việt Nam

Kính gởi Mapquest.com:

Trên bản đồ của Mapquest.com, đảo Sansha mà tên thật là Woody hay Boisée nằm tọa độ 16.831818, 247.662048 phía Nam đải Hải Nam trên biển Nam Trung Hoa có ghi các tên là các chữ Trung Hoa. Sự thật Sansha là một đảo của người Việt Nam thuộc nước Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1945 đảo này do người Pháp quản lý do chánh sách đô hộ trên thuộc địa Ɖông Dương của Pháp, nhưng khi Pháp thua trận trước người Nhật , thì đảo này do người Nhật tiếp thu quản lý. Năm 1947 sau khi Nhật đầu hàng Ɖồng Minh, Hiệp ước quốc tế Postdam đã giao nhiệm vụ cho Tưởng Giới Thạch giải giới quan Nhật và nhận các lãnh thổ và hải đải mà Nhật sẽ giao trả lại thuộc địa Việt Nam.Tưởng Giới Thạch đã chưa bao giờ trả đảo Woody này lại cho người Việt Nam từ 1947 đến năm 1949 khi Ông rời bỏ lục địa chạy ra Ɖài Loan. Mao Trạch Ɖông đã chiếm đóng đảo Woody của Việt Nam kể từ năm 1949 và chưa bao giờ trả lại cho người Việt Nam.
Ɖể giữ công bằng và trả lại sự thực cho lịch sử, chúng tôi yêu cầu Mapquest.com vui lòng gở bỏ tất cả chữ Trung Hoa trên bản đồ đảo Woody mà tên Tàu gọi là Sansha nằm tọa độ nói trên.
Cám ơn quý vị và chúng mong chờ sự trả lời của quý vị.

Hoàng Hoa,
Trưởng Ban Biên Tập www.saigonfilms.com
July 18, 2016

P.S. Thư này đã được viết bằng Anh ngữ và gởi đến Mapquest.com hôm nay.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét