Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016
Vũ Văn Lộc và Vietnamese Business District June 05, 2007
Ít ai biết được vào ngày 5 tháng 6, 2007 Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam đã ra trước City để “thay mặt” (?) cộng đồng người Việt Bắc Cali cám ơn Madison Nguyễn và biết ơn Madison đã đặt tên cho khu thương mại Vietnamese Business District.
Lưu ý là theo Memo trong Agenda của Madison thì Vietnamese Business District bao gồm khu thương mại trên đường Story Rd. giữa 101 Hw và đường Senter bao gồm (including) đường Tully và vùng phụ cận.
Video có tính lịch sử liên quan với Little Saigon San Jose sau đây cho ta biết rõ. Video này được copy từ năm 2007 khi ấy kỹ thuật còn rất kém, nhưng hôm nay video này khồng còn tn tại trên Web Site của San Jose City nữa nên có muốn làm tốt hơn cũng không thể.
Hoàng Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét