Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016


Cập Nhật Bản Ɖồ về CASA-212 8983

Những bản đồ được captured từ trên Youtube™ cho thấy những vùng liên quan đến cái chết CASA-212 8983. Mục đích truy tìm những bản đồ này nhằm giúp hiểu rõ vị trí nơi CASA-212 8983 bị rơi. Qua nhng tm bn đ ca Quc Phòng Việt Nam, chúng ta có thể nhìn thấy CASA-212 8983 đã có lúc vượt qua đường phȃn định trong Vịnh Bc Việt.

Hoàng Hoa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét