Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Những Tình Ca Hay Nhất trong Ɖêm Tình Ca Lam Phương


Những Tình Ca Hay Nhất trong Ɖêm Tình Ca Lam Phương
July 18, 2015
Ɖại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 9 (July 12, 2015)
---
Nhận xét những Bài tình ca hay nhất trong Ɖêm Tình Ca Lam Phương July 18, 2015 căn cứ những và tính điểm như sau:
1.    Trình diễn (performance) bài hát cho khán giả xem chứ không là hát để thính 
        giả nghe một bản nhạc.
2.    Phong cách trình bày bài hát trên sân khấu.
3.    Ý nghῖa bài hát và những cố gắng trình bày bài hát. Bài hát càng khó càng có
        điểm cao.
4.    Kỹ thuật hát và trình diễn điêu luyện
5.    Thuộc bài hát
6.    Trang phục không màu mè, không distract người xem, trái lại phải thu hút
        người xem trước ống kính
7.    Nhạc dạo đầu tốt giúp người ca sῖ có thể vào đúng nhịp hát.
8.    Phim cần focus người ca sῖ (artist) giúp người chấm điểm có thể cho điểm tốt.

 Hoàng Hoa
Trưởng Ban Biên Tập www.SaigonFilms.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét