Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Thiệp Mời Tái Tranh Cử và Sinh Nhật của Vân Lê 08/24/2014

Hoàng Hoa: K/g Thiệp Mời Tái Tranh Cử và Sinh Nhật của Vân Lê 08/24/2014
Chúc mừng Ngày Sinh Nhật thật Hạnh Phúc đến với Cẩm Vân,
Chúc Cẩm Vân đạt thành mọi ý nguyện thành công trong kỳ tái tranh cử vào chức vụ Ủy viên Học Khu East Side Union (East Side Union High School Board District) vào tháng 11 sắp đến
Hoàng Hoa,
Trưởng Ban Biên Tập SaigonFilms.com

Thiệp Mời Tái Tranh Cử và Sinh Nhật của Vân Lê 08/24/2014