Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Những Cuộc Tình Tiễn Biệt Chinh Nhân qua những Chuyến Tàu


Những Cuộc Tình Tiễn Biệt Chinh Nhân qua những Chuyến Tàu 
 


(Note: Hai Chuyến Tàu Ðȇm – Trúc Phương – Trúc Mai hát, phát hành 1960, chưa có tȇn Y Vân)