Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018


Tình báo M:Trung Quc bí mt th vũ khí đin t ti Bin Đông
Vit Nam Nht Báđăng ti nhưng không ghi rõ đường link nguyên thy; tuy nhiên, chúng tôi s c gng tìm hiu v loi vũ khí này ca Trung Cng liu có phải chính là nguyên nhân gây ra vụ chiếc CASA-212 của Việt Cộng rơi trên Vịnh Bắc Bộ.

Hoàng Hoa
July 9, 2018
VNNB - đăng lúc 04:00AM, 07/07/18

ĐÁ CH THP (RFI) - Trung Quc hin đang vn hành th nghim vũ khí đin t trong khu vc Bin Đông có hiu năng gây nhiu và vô hiu hóa các h thng liên lc và ra-đa, theo mt ngun tin tình báo được hãng tin M CNBC tiết l trong bn tin 05/07/2018.
Các công trình xây dng ca Trung Quc trên Đá Ch Thp, Trường Sa, Bin Đông
Theo CNBC, h thng vũ khí đin t ca Trung Quc đã được âm thm lp đt vào hi đu năm nay ti các tin đn Trường Sa và đây là ln đu tiên được phía Trung Quc mang ra th nghim. Đây là loi vũ khí gây nhiu h thng liên lc truyn tin và ra-đa . Sau khi b trí ha tin chng hm và phòng không trên 3 tin đn ti qun đo Trường Sa vào tháng 5, đây dường như là bước tiếp theo ca Bc Kinh ti khu vc tranh chp đang b Trung Quc quân s hóa.
Mt phát ngôn viên B Quc Phòng Hoa Kỳ t chi tr li câu hi kim chng ca CNBC, vi lý do không bình lun vn đ tình báo.
Trung Quc hin đang đóng quân ti 27 tin đn ri rác trên qun đo Trường Sa và 20 tin đn ti qun đo Hoàng Sa. Đo Phú Lâm, đo ln nht ca Hoàng Sa, là nơi đt b ch huy tin phương ca quân đi Trung Quc trong khu vc Bin Đông. Ti đây, Trung Quc đt lc lượng chiến đu cơ J-10 và J-11, ha tin phòng không HQ-9, và các loi ha tin hành trình khác.
Bc Kinh khng đnh vic xây dng các căn c Bin Đông không nhm mc đích quân s. Tuy nhiên, các thiết b và h thng vũ khí được b trí không phc v mc tiêu nào khác ngoài quân s, CNBC nhn đnh.
Trong mt din biến khác, trang web ca quân đi Trung Quc China Military Online ngày hôm qua khuyến cáo Nht Bn không nên “khiêu khích” Trung Quc, vi nhng hành đng "không đi đôi vi li nói làm quan h hai nước xu đi”, và khng đnh “Trung Quc hoàn toàn có đ kh năng tr đũa.”
Cách nay hai hôm, có tin mu hm trc thăng Kaga ca Nht, vào tháng 9 s đến Bin Đông và n Đ Dương, ghé thăm mt s quc gia châu Á lo ngi sc mnh quân s ca Trung Quc.
---


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét