Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018


Danh Sách và Hình ảnh các Ðại Biểu Quốc Hội CSVN Khóa 14 (2016-2021)

Cng đồng người Vit t nn cng sn tại hi ngoi không mun nhìn thy nhng cá nhân đảng viên CSVN này chấp nhận thông qua Luật Ðặc Khu vào tháng 10, 2018.
Chúng ta cần nhắc nhở những cá nhân đảng viên này tránh trở thành những kẻ bán nước cho giặc phương Bắc. Tất cả hãy vì quê hương và dân tộc mạnh dạn không chấp nhận Luật Ðặc Khu.

Tài liệu lưu trữ:

Xin hãy chuyển tiếp tên tuổi và những hình ảnh của các đại biểu QH/CSVN/K14 để toàn thể người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới nhìn rõ hình ảnh và tên tuổi của họ.
Hoàng Hoa
July 03, 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét