Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018


Lá cờ Vàng trên Web Site của “Chủ Tịch nước” CSVN Trần Ðại Quang.

Giải thích như thế nào về bức ảnh này? Nghĩa là cho dù CSVN có thù ghét thế mấy lá cờ Vàng cũng vẫn là một biểu tượng hiện hữu và đáng cho CSVN sợ hãi.
Hoàng Hoa
06/21/2018
LSSJID
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét