Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

China considering strong measures to contain Taiwan: sources

By Ben Blanchard and Benjamin Kang Lim,Reuters Sat, Dec 31 1:53 AM PST 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét