Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Chữ “ăn cắp” trên Petition cho www.mapquest.com

“The Legal sources proved that Woody Island of the Vietnamese Paracel Archipelago was stolen in 1947 by the Chinese after the Japanese surrender to the Allies in 1945 and the Japanese renounced all of its rights and claims to the Paracel Archipelago that belong to the French government in Vietnam and was the Vietnam protectorate.

Ăn cắp là một việc làm xấu. Trong Anh ngữ động từ to steal (stole, stolen) có ý nghῖa ít bạo lực hơn động từ ăn cướp là to rob (robbed, robbed.) Ăn cắp là hành vi lén lút lấy đi tài sản của người khác khi người này vì lý do gì không có mặt tại chỗ. Ở Mỹ hành vi shoplifting mang tội hình sự. Trong bản Thông Cáo Chung của cuộc họp lần Thứ Nhất tại Cairo, Ai Cập 1943, lãnh tụ ba cường quốc đồng minh là Tổng Thống Hoa Kỳ F. D. Roosevelt, Thống Chế Trung Hoa Tưởng Giới Thạch và Thủ Tướng Anh W. Churchill đã phát biểu chung:”It is their purpose that Japan will be stripped of all the Pacific islands which she has seized and occupied since the beginning of the First World War in 1914, and that all territories she has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China.”1

Khi xử dụng chữ ăn cắp, Ba lãnh tụ Ɖồng Minh trong đó có Thống Chế Tưởng Giới Thạch đã khinh miệt Japan, cho rằng Japan đã lén lút và hèn hạ lấy đi mà chưa hề dám chạm trán võ lực với Trung Hoa các đảo Formosa và nhóm đảo the Pescadores (Bành Hồ). Ɖó là cău chuyện năm 1943 tại Cairo, nhưng  có một câu chuyện tương tự ở thời đại chúng ta cũng mang nội dung nước này ăn cắp đất đai, lãnh thổ, hải đảo của nước khác. Năm 1947 chỉ sau Hội Nghị Cairo bốn năm, Trung Hoa Tưởng Giới Thạch lợi dụng cơ hội Nhật đầu hàng đã ăn cắp đảo Phú Lâm và tiến xa hơn về Nam ăn cắp đảo Itu Aba (Ba Bình) của Việt Nam, và rồi sau này chính Trung Cộng Mao Trạch Ɖông tiếp tục ăn cắp hai đảo này. Rõ ràng Tàu Tưởng hay Tàu Mao đều ăn cắp. Mới ngày nào Tuởng mắng chưởi khinh miệt Nhật là ăn cắp đất đảo của người Tàu, thì chẳng bao lâu Tưởng lại chính là kẻ cắp đảo của người Việt Nam, lần này Tưởng thật sự trốn tránh và lén lút ăn cắp mà chưa hề dám công khai chạm trán với Pháp. Lưu ý là tháng Giêng năm 1974, khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, Trung Cộng một lần nữa ăn cắp đảo Drummond khi chúng lén lút cho đỗ bộ trên đảo này vào giữa một đêm khuya. Tại sao Tàu Mao không dám chạm võ lực với Việt Nam Cộng Hòa khi còn quân đội Mỹ ở biển Ɖông?

Rõ ràng, Trung Hoa đi chiếm đọat đất đai người khác thường là một hành vi ăn cắp. Khi ăn cắp, chúng thường dựng lên những chuyện lịch sử hoang đường, như chuyện thằng hoạn Zhang He đi vòng quanh thế giới bằng tàu buồm, như chuyện cái lưỡi bò bị Toà Án Quốc Tế La Hague phán quyết là thiếu cơ sở luật pháp khiến Tàu Tập bể mặt, ngụy tạo chuyện quần đảo Hoàng Sa xa xưa là của dân Trung Hoa, và ngụy tạo ra bao nhiêu là bản đồ giả tưởng, huy động hàng ngàn giáo sư học giả biện luận cho việc ăn cắp và để chứng minh rằng cái lưỡi bò của thằng ăn cắp không ăn cắp ai hết.

Trong giòng lịch sử dân tộc Việt Nam đã trãi qua gần một ngàn năm bị người Tàu đô hộ. Khi nói về người Trung Hoa ăn cắp đảo đất Việt Nam và rồi dựng đứng vẽ vời những hoang đường biện minh cho sự ăn cắp của họ, tôi tự hỏi phải chăng những nguyên tắc đạo đức Khổng Mạnh Lão Tử chẳng qua chỉ là những biện minh ru ngủ cho hành vi chiếm đoạt đất đai và để dễ dàng nô lệ hay đồng hóa dân tộc Việt, và đó có thể là một triết lý của kẻ thống trị gian ngoa núp trong chiếc áo đạo đức để rồi lén lút ăn cắp tài nguyên vật chất và trí tuệ của người Việt Nam.

Việc dùng chữ Trung Hoa ăn cắp đảo Phú Lâm của người Việt Nam giống y như việc Tưởng Giới Thạch dùng chữ người Japan ăn cắp đảo Formosa và the Pescadores của người Tàu. Tuy nhiên, Tưởng Giới Thạch có may mắn là người Nhật bại trận trả lại đảo Formosa ăn cắp cho Tưởng để sau này kịp lúc năm 1949 Tưởng mới có dịp chạy trốn ra đảo, nếu Nhật trả đảo Formosa trễ lại sau 1949 thì Tưởng sẽ bị Mao cho đi cải tạo mút mùa và ông ta sẽ chết trong trại tù cải tạo của Mao mà không thể có cơ hội ăn cắp đảo Phú Lâm của Việt Nam. Còn Trung cộng bao giờ sẽ bại trận để chúng sẽ tuyên bố từ bỏ mọi tham vọng và hoàn trả quần đảo Hoàng Sa mà chúng đã ăn cắp từ người Việt Nam vào năm 1974?

Hoàng Hoa

07/24/2016

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Xin Ɖồng Hương Yễm trợ Yêu Cầu MapQuest Xóa Bỏ Chữ Không thích hợp trên bản đồ Việt Nam

Whereas the Web Site www.mapquest.com uses the Chinese scripts on Woody Island at the co-ordinate 16.831818 N, 247.662048 E.of the Vietnamese Paracel Archipelago which lies in the South of Chinese Hainan Island and in the South China Sea is not legally right. The Legal sources proved that Woody Island of the Vietnamese Paracel Archipelago was stolen in 1947 by the Chinese after the Japanese surrender to the Allies in 1945 and the Japanese renounced all of its rights and claims to the Paracel Archipelago that belong to the French government in Vietnam and was the Vietnam protectorate. The French protested the stealing of the Island, but because of the critical conflict in Vietnam during 1946-1954 the French could not move forward to confront the Chinese. After 1954, the Republic of Vietnam had many times proclaimed to the World the Vietnamese people has the sovereignty on the Paracel Archipelago.
So, Woody Island has been under the Chinese illegal occupation since 1947. Today, on the Web Site www.mapquest.com has all Chinese scripts which display and name the position and addresses on this Island, this display and names intentionally show up to the world that Woody Island is the Chinese while it is not Chines at all.
We write the Petition to object to the using of the inappropriate scripts on Woody Island on the Web Site www.mapquest.com and also we request it and/or its affiliates to remove all the these scripts to describe our Vietnamese Woody Island.
Please be advised to consider more details about the legal sources and the maps on Web Site www.saigonfilms.com and on the Blog www.quandiemvietnam.blogspot.com about the Woody Island.
So, I wish www.Change.org help us.
Thank you sincerely,
Hoang Hoa, The Editor of www.saigonfilms.com