Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Dear MapQuest Management:

Want to discuss an Enterprise Edition license with an Account Manager? We're here to walk you through the details.
FOR ENTERPRISE SALES
1555 Blake St • 3rd Floor
Denver, CO 80202
1-888-895-8742

On the map of the Web Site www.mapquest.com there is an island whose name is Woody Island (SanSha) located South of Hainan Island at the co-ordinate 16.831818 N, 247.662048 E. This island is Vietnamese, originally after the surrender in 1945 the Japanese returned it to Vietnam when it was under the French protectorate. However, the Republic of China under Chiang Kai-Sheck in 1947 has stolen the island and when Chiang Kai-Sheck escaped from mainland to Formosa (Taiwan,) this island was taken over by the People Republic of China (PRC). The Vietnamese claimed the sovereignty over the Woody Island as an island in the Paracel Archipelago belonging to Vietnam.

To be fair and to return the island to the original history, we request that Web Site www.mapquest.com please removes all Chinese scripts on the island as Google™ and Here™ never have these Chinese scripts on this Island.

Please refer to the details and reference sources on Blog Vietnam Reviews – A Strategic Study http://www.quandiemvietnam.blogspot.com
Thank you,

Hoàng Hoa
July 22, 2016
Editor in Chief of www.saigonfilms.com

Những Ɖiều Cần Biết về Ɖảo Phú Lâm:

1.   Vị trí đảo Phú Lâm 16°50’ Bắc, 112°20’ Ɖông. Vì là phía Nam vῖ tuyến 17, đảo Phú Lâm thuộc nước Việt Nam Cộng Hoà (miền Nam Việt Nam.) Ɖường vῖ tuyến 17 chia đôi Việt Nam theo Hiệp Ɖịnh Geneva 20/7/1954.

2.   Theo Hội Nghi Cairo lần thứ Nhất 1943 giữa Tổng Thống Roosevelt, Thống Chế Chiang Kai-Sheck và Thủ Tướng Churchill, tất cả lãnh thổ mà Nhật đã lấy trộm (nguyên văn has stolen) từ nước Trung Hoa như Manchuria, Formosa, the Pescadores sẽ phải hoàn trả cho Trung Hoa. Như vậy Chiang Kai-Sheck đã nhìn nhận rằng Nhật chỉ lấy trộm những đất đảo này mà thôi, và không có các đảo Paracel trong đó.3.   Theo Thỏa Ước Hoà Bình ký kết giữa Nhật và Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia khác có mặt tại San Francisco ngày 8 tháng 9, 1951 thì Chapter II Lãnh Thổ Ɖiều 2 có viết:
(b) Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền hạn, ước danh và đòi hỏi về Formosa và Pescadores*.
(f) Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền hạn, tước danh và đòi hỏi về các đảo Paracel và Spratly.
Chú ý hai điều (b) và (f) hoàn toàn khác nhau, Formosa và Pescadores thuộc Chiang Kai-Sheck như trong Hội Nghị Cairo 1943 đã nói, còn Paracel và Spratly thuộc Pháp vì Pháp đang bảo hộ Việt Nam. Lần ký kết  tại San Francisco không có mặt Thống Chế Chiang Kai-Sheck hay đại diện Trung Hoa vì khi đó Chiang Kai-Sheck đã chạy ra Ɖài Loan (Formosa) và Mao Tse-Tung lãnh đạo lục địa thì đang có chiến tranh với Mỹ tại Triều Tiên.4.   Theo tài liệu của tác giả Trương Nhân Tuấn trong tác phẩm Biên Giới Việt – Trung 1885-2000 Lịch Sử Hình Thành và Những Tranh Chấp, Chủ Quyền Hoàng Sa và Trường Sa trang 453 thì: Trung Hoa đưa quȃn chiếm các Phú Lâm thuộc Hoàng Sa và Ba-Bình (Itu Aba) thuộc Trường Sa ngày 7 tháng 1, 1947… Khi chính phủ Tưởng Giới Thạch sụp đổ, quân đội Trung Cộng thay thế tại các đảo đó vào tháng 4, 1950.

Như vậy, theo các hiệp ước quốc tế sau khi Nhật bại trận, đảo Phú Lâm không thể là của Trung Hoa vì nó thuộc quần đảo Paracel của Việt Nam; hơn thế, nó thuộc quần đảo Paracel của Việt Nam có từ xa xưa.


·        Pescadores hay Penghu (Bành Hồ) là một đảo nhỏ trong eo biển hẹp giữa Lục địa Trung Hoa và Formosa.
·        Những trích dẫn từ các tác phẩm sau:


Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Tâm Thư Kính Gởi Quý Ɖồng Hương Việt Nam

Trong một Email gởi cho Web Site bản đồ www.mapquest.com hôm Thứ Hai 07/18/2016, đến nay đã gần một tuần lễ, nhưng chúng tôi không nhận được sự trả lời của ban điều hành Web Site này. Nội dung của Email là chúng tôi yêu cầu www.mapquest.com gỡ bỏ (remove) những chữ Tàu ghi các tên đường và địa điểm trên đảo Phú Lâm nguyên là đảo của Việt Nam mà Tưởng Giới Thạch đã chiếm đóng sau khi Nhật đầu hàng quȃn Ɖồng Minh vào cuối đệ Nhị Thế Chiến. Theo các thỏa thuận Ɖồng Minh thì Trung Hoa Tưởng Giới Thạch sẽ giãi giới quân Nhật từ vῖ tuyến 16 trở lên, thế nhưng quần đảo Hoàng Sa thuộc về Nam vῖ tuyến 16, nhưng quân Tưởng đã chiếm đóng đảo Phú Lâm tức Boisée hay Woody Island. Người Pháp đã có phản đối, nhưng khi ấy quân Pháp có lẽ quá bận với tình hình trong nước Việt Nam nên chỉ cắt một toán quân ra trấn đảo Hoàng Sa (Pattle); vì thế, Phú Lâm đã bị Tưởng rồi Mao chiếm kể từ khi ấy.

Một trong những chứng cớ quan trọng nhất là quân Nhật đã trả lại các đảo Formosa và Pescadores cho Tàu, còn trao trả Paracels và Sprattly cho người Pháp vì khi ấy Pháp bảo hộ Ɖông Dương. Rõ ràng, Tàu không bao giờ sỡ hữu Hoàng Sa hay Trường Sa. Ngày nay trên bản đồ đảo Phú Lâm Web Site www.mapquest.com (MapQuest™) cho phép ghi toàn chữ Trung Hoa trên đó thì không khác gì, MapQuest™ đã cố tình nhìn nhận đảo Phú Lâm là của Tàu.

Có những chứng có về pháp lý quốc tế mà chúng tôi sẽ nêu ra trước công luận quốc tế nếu hết tuần này (07/24/2016) MapQuest™ không trả lời chúng tôi minh bạch thì chúng tôi sẽ soạn thảo một Petition đăng tải trên Web Site www.change.org để thu thập chữ ký gởi đến MapQuest™ và cơ quan truyền thông từ vệ tinh cung cấp bản đồ cho MapQuest™. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách ký tên cho Petition này trên Web Site www.change.org . Chúng ta mong cần tất cả chữ ký tên yễm trợ tiếng nói chúng ta, càng nhiều càng tốt. Xin tất cả quý đồng hương vui lòng gởi đi cho thân nhân bạn bè để ủng hộ cho Petition này vì sẽ ảnh hưởng quan trọng đến chủ quyền người Việt Nam trên đảo Phú Lâm  của chúng ta. 

Chúng ta chỉ muốn Map Quest™ gỡ bỏ chữ Tàu trên đảo này thôi. Trung cộng  đang ở thế yếu vì dư luận quốc tế hiện nay không hài lòng với sự thách đố của họ đối với Toà Án quốc tế nên việc làm của chúng ta là một đòn cân não ghê gớm đối với Trung Cộng.

Trȃn trọng thông báo.
Hoàng Hoa

07/21/2016

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Thư gởi Mapquest.com về việc Yêu cầu gở bỏ chữ Tàu trên bản đồ đảo Woody của Việt Nam

Kính gởi Mapquest.com:

Trên bản đồ của Mapquest.com, đảo Sansha mà tên thật là Woody hay Boisée nằm tọa độ 16.831818, 247.662048 phía Nam đải Hải Nam trên biển Nam Trung Hoa có ghi các tên là các chữ Trung Hoa. Sự thật Sansha là một đảo của người Việt Nam thuộc nước Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1945 đảo này do người Pháp quản lý do chánh sách đô hộ trên thuộc địa Ɖông Dương của Pháp, nhưng khi Pháp thua trận trước người Nhật , thì đảo này do người Nhật tiếp thu quản lý. Năm 1947 sau khi Nhật đầu hàng Ɖồng Minh, Hiệp ước quốc tế Postdam đã giao nhiệm vụ cho Tưởng Giới Thạch giải giới quan Nhật và nhận các lãnh thổ và hải đải mà Nhật sẽ giao trả lại thuộc địa Việt Nam.Tưởng Giới Thạch đã chưa bao giờ trả đảo Woody này lại cho người Việt Nam từ 1947 đến năm 1949 khi Ông rời bỏ lục địa chạy ra Ɖài Loan. Mao Trạch Ɖông đã chiếm đóng đảo Woody của Việt Nam kể từ năm 1949 và chưa bao giờ trả lại cho người Việt Nam.
Ɖể giữ công bằng và trả lại sự thực cho lịch sử, chúng tôi yêu cầu Mapquest.com vui lòng gở bỏ tất cả chữ Trung Hoa trên bản đồ đảo Woody mà tên Tàu gọi là Sansha nằm tọa độ nói trên.
Cám ơn quý vị và chúng mong chờ sự trả lời của quý vị.

Hoàng Hoa,
Trưởng Ban Biên Tập www.saigonfilms.com
July 18, 2016

P.S. Thư này đã được viết bằng Anh ngữ và gởi đến Mapquest.com hôm nay.Beijing to hold South China Sea war games after ruling

AFP 2 hours 48 minutes ago 
Beijing will close off access to part of the South China Sea for military drills, officials said Monday, after an international tribunal ruled against its sweeping claims in the waters.
An area off the east coast of China's island province of Hainan will host military exercises from Tuesday to Thursday, China's maritime administration said on its website, adding that entrance was "prohibited".
The area of sea identified is some distance from the Paracel islands and even further from the Spratlys. Both chains are claimed by Beijing and several other neighbouring states.
The Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague last week ruled that there was no legal basis for Beijing's claims to much of the sea, embodied in a "nine-dash line" that dates from 1940s maps and stretches close to other countries' coasts.
Manila -- which lodged the suit against Beijing -- welcomed the decision but China dismissed it as a "piece of waste paper".
Despite Chinese objections, the European Union weighed in on the subject at a regional summit last weekend, with President Donald Tusk telling reporters the bloc "will continue to speak out in support of upholding international law", adding that it had "full confidence" in the PCA and its decisions.
China pressured countries in the ASEAN bloc of Southeast Asian nations not to issue a joint statement on the ruling, diplomats said.
- 'Flexing military muscles' -
During a meeting between top Chinese and US naval officials on Monday, Beijing remained defiant, asserting its right to continue controversial construction projects in the Spratly Islands, which are claimed by several countries in the region.
"We will never stop our construction on the Nansha Islands halfway," Wu Shengli, the commander of the People's Liberation Army Navy, told US counterpart Admiral John Richardson, reported the official Xinhua news agency.
Nansha is China's name for the Spratly Islands.
"The Nansha Islands are China's inherent territory, and our necessary construction on the islands is reasonable, justified and lawful," Wu added.
The commander said Beijing would not be intimated over the issue, adding: "Any attempt to force China to give in through flexing military muscles will only have the opposite effect."
Beijing held military drills in the South China Sea just days before the international arbitration court ruling, state media reported.
A combat air patrol was mounted over the sea recently and these would become a regular practice in future, an air force spokesman said separately.
Bombers, fighters and other aircraft were sent to patrol islands and reefs including Huangyan Dao, spokesman Shen Jinke was quoted by the official Xinhua news agency as saying.
Huangyan Dao, known in English as Scarborough Shoal, is disputed with the Philippines and is seen as a particular flashpoint.
China has rapidly built reefs in the waters into artificial islands capable of military use.
In a separate message on its website, the maritime administration said last week that four out of five lighthouses built atop islands and reefs in the sea have been activated, and a fifth would be put into use soon.

China to close part of South China Sea for military exercise

CHRISTOPHER BODEEN,Associated Press 5 hours ago 
BEIJING (AP) — China is closing off a part of the South China Sea for military exercises this week, the government said Monday, days after an international tribunal ruled against Beijing's claim to ownership of virtually the entire strategic waterway.
Hainan's maritime administration said an area southeast of the island province would be closed from Monday to Thursday, but gave no details about the nature of the exercises. The navy and Defense Ministry had no immediate comment.
Six governments claim territory in the South China Sea, although the area where the Chinese naval exercises are being held is not considered a particular hotspot. China's navy and coast guard operate extensively throughout the South China Sea and regularly stage live firing exercises in the area.
The announcement of the drills came in the middle of a three-day visit to China by the U.S. Navy's top admiral, Chief of Naval Operations Adm. John Richardson, to discuss the South China Sea dispute and ways to boost interactions between the two militaries.
Although the tribunal's ruling was likely to be raised in Richardson's discussions, the head of the Chinese navy, Adm. Wu Shengli, did not mention it directly in opening remarks before reporters at a meeting Monday between the two men at navy headquarters in Beijing.
State broadcaster CCTV later reported that Wu reiterated China's determination to defend all of its territorial claims in the South China Sea and would not permit its interests to be infringed on, a standard position for Chinese officials.
China rejected last Tuesday's ruling by the Hague-based Permanent Court of Arbitration in a case initiated by the Philippines, and refused to take part in the arbitration. It asserts that islands in the South China Sea are "China's inherent territory," and says it could declare an air defense identification zone over the waters if it felt threatened.
In the days following the ruling, Beijing landed two civilian aircraft on new airstrips on disputed Mischief and Subi reefs and dispatched its coast guard to block Philippine fishing boats from a contested shoal.
In a further development, Chinese air force spokesman Shen Jinke was quoted by state media as saying that air force fighters and bombers had recently conducted patrols over the South China Sea and would make that "a regular practice" in future.
The tribunal ruled that China violated international maritime law by building up artificial islands in the South China Sea that destroyed coral reefs, and by disrupting fishing and oil exploration.
China's island development has inflamed regional tensions, with many fearing that Beijing will use the construction of new islands complete with airfields and military facilities to extend its military reach and perhaps try to restrict navigation.
Several times in the past year, U.S. warships have deliberately sailed close to one of those islands to exercise freedom of navigation and challenge the claims. In response, China has deployed fighter jets and ships to track and warn off the American ships, and accused the U.S. of threatening its national security.

Freedom of navigation patrols may end 'in disaster': Chinese admiral

By Ben Blanchard,Reuters 4 hours ago