Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Tâm Thư Kính Gởi Quý Ɖồng Hương Việt Nam

Trong một Email gởi cho Web Site bản đồ www.mapquest.com hôm Thứ Hai 07/18/2016, đến nay đã gần một tuần lễ, nhưng chúng tôi không nhận được sự trả lời của ban điều hành Web Site này. Nội dung của Email là chúng tôi yêu cầu www.mapquest.com gỡ bỏ (remove) những chữ Tàu ghi các tên đường và địa điểm trên đảo Phú Lâm nguyên là đảo của Việt Nam mà Tưởng Giới Thạch đã chiếm đóng sau khi Nhật đầu hàng quȃn Ɖồng Minh vào cuối đệ Nhị Thế Chiến. Theo các thỏa thuận Ɖồng Minh thì Trung Hoa Tưởng Giới Thạch sẽ giãi giới quân Nhật từ vῖ tuyến 16 trở lên, thế nhưng quần đảo Hoàng Sa thuộc về Nam vῖ tuyến 16, nhưng quân Tưởng đã chiếm đóng đảo Phú Lâm tức Boisée hay Woody Island. Người Pháp đã có phản đối, nhưng khi ấy quân Pháp có lẽ quá bận với tình hình trong nước Việt Nam nên chỉ cắt một toán quân ra trấn đảo Hoàng Sa (Pattle); vì thế, Phú Lâm đã bị Tưởng rồi Mao chiếm kể từ khi ấy.

Một trong những chứng cớ quan trọng nhất là quân Nhật đã trả lại các đảo Formosa và Pescadores cho Tàu, còn trao trả Paracels và Sprattly cho người Pháp vì khi ấy Pháp bảo hộ Ɖông Dương. Rõ ràng, Tàu không bao giờ sỡ hữu Hoàng Sa hay Trường Sa. Ngày nay trên bản đồ đảo Phú Lâm Web Site www.mapquest.com (MapQuest™) cho phép ghi toàn chữ Trung Hoa trên đó thì không khác gì, MapQuest™ đã cố tình nhìn nhận đảo Phú Lâm là của Tàu.

Có những chứng có về pháp lý quốc tế mà chúng tôi sẽ nêu ra trước công luận quốc tế nếu hết tuần này (07/24/2016) MapQuest™ không trả lời chúng tôi minh bạch thì chúng tôi sẽ soạn thảo một Petition đăng tải trên Web Site www.change.org để thu thập chữ ký gởi đến MapQuest™ và cơ quan truyền thông từ vệ tinh cung cấp bản đồ cho MapQuest™. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách ký tên cho Petition này trên Web Site www.change.org . Chúng ta mong cần tất cả chữ ký tên yễm trợ tiếng nói chúng ta, càng nhiều càng tốt. Xin tất cả quý đồng hương vui lòng gởi đi cho thân nhân bạn bè để ủng hộ cho Petition này vì sẽ ảnh hưởng quan trọng đến chủ quyền người Việt Nam trên đảo Phú Lâm  của chúng ta. 

Chúng ta chỉ muốn Map Quest™ gỡ bỏ chữ Tàu trên đảo này thôi. Trung cộng  đang ở thế yếu vì dư luận quốc tế hiện nay không hài lòng với sự thách đố của họ đối với Toà Án quốc tế nên việc làm của chúng ta là một đòn cân não ghê gớm đối với Trung Cộng.

Trȃn trọng thông báo.
Hoàng Hoa

07/21/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét