Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Những Ɖiều Cần Biết về Ɖảo Phú Lâm:

1.   Vị trí đảo Phú Lâm 16°50’ Bắc, 112°20’ Ɖông. Vì là phía Nam vῖ tuyến 17, đảo Phú Lâm thuộc nước Việt Nam Cộng Hoà (miền Nam Việt Nam.) Ɖường vῖ tuyến 17 chia đôi Việt Nam theo Hiệp Ɖịnh Geneva 20/7/1954.

2.   Theo Hội Nghi Cairo lần thứ Nhất 1943 giữa Tổng Thống Roosevelt, Thống Chế Chiang Kai-Sheck và Thủ Tướng Churchill, tất cả lãnh thổ mà Nhật đã lấy trộm (nguyên văn has stolen) từ nước Trung Hoa như Manchuria, Formosa, the Pescadores sẽ phải hoàn trả cho Trung Hoa. Như vậy Chiang Kai-Sheck đã nhìn nhận rằng Nhật chỉ lấy trộm những đất đảo này mà thôi, và không có các đảo Paracel trong đó.3.   Theo Thỏa Ước Hoà Bình ký kết giữa Nhật và Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia khác có mặt tại San Francisco ngày 8 tháng 9, 1951 thì Chapter II Lãnh Thổ Ɖiều 2 có viết:
(b) Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền hạn, ước danh và đòi hỏi về Formosa và Pescadores*.
(f) Nhật Bản từ bỏ tất cả quyền hạn, tước danh và đòi hỏi về các đảo Paracel và Spratly.
Chú ý hai điều (b) và (f) hoàn toàn khác nhau, Formosa và Pescadores thuộc Chiang Kai-Sheck như trong Hội Nghị Cairo 1943 đã nói, còn Paracel và Spratly thuộc Pháp vì Pháp đang bảo hộ Việt Nam. Lần ký kết  tại San Francisco không có mặt Thống Chế Chiang Kai-Sheck hay đại diện Trung Hoa vì khi đó Chiang Kai-Sheck đã chạy ra Ɖài Loan (Formosa) và Mao Tse-Tung lãnh đạo lục địa thì đang có chiến tranh với Mỹ tại Triều Tiên.4.   Theo tài liệu của tác giả Trương Nhân Tuấn trong tác phẩm Biên Giới Việt – Trung 1885-2000 Lịch Sử Hình Thành và Những Tranh Chấp, Chủ Quyền Hoàng Sa và Trường Sa trang 453 thì: Trung Hoa đưa quȃn chiếm các Phú Lâm thuộc Hoàng Sa và Ba-Bình (Itu Aba) thuộc Trường Sa ngày 7 tháng 1, 1947… Khi chính phủ Tưởng Giới Thạch sụp đổ, quân đội Trung Cộng thay thế tại các đảo đó vào tháng 4, 1950.

Như vậy, theo các hiệp ước quốc tế sau khi Nhật bại trận, đảo Phú Lâm không thể là của Trung Hoa vì nó thuộc quần đảo Paracel của Việt Nam; hơn thế, nó thuộc quần đảo Paracel của Việt Nam có từ xa xưa.


·        Pescadores hay Penghu (Bành Hồ) là một đảo nhỏ trong eo biển hẹp giữa Lục địa Trung Hoa và Formosa.
·        Những trích dẫn từ các tác phẩm sau:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét