Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Obama raises human rights in Vietnam, calls for 'peaceful resolution' of South China Sea disputes

CNN Mon, May 23 11:07 PM PDT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét