Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Ký Kết Hiệp Ước Thiên Tȃn 1885 Phȃn định biên giới Việt – Trung và quȃn Pháp bắn sập cửa ải Nam Quan tháng 2, 1885Ký Kết Hiệp Ước Thiên Tȃn 1885 Phȃn định biên giới Việt – Trung và quȃn Pháp bắn sập cửa ải Nam Quan tháng 2, 1885


Hiệp ước Thiên Tȃn June 09, 1885 Pháp và Trung HoaKý kết hiệp ước hòa bình Thiên Tȃn (Tien Tsin) giữa Pháp và Trung Hoa ngày 9 tháng 6, 1885. Hiệp ước này mở đầu cho trang sử mới của Việt Nam về một đường biên giới rỏ rệt và cụ thể.Tướng Negrier ra lệnh bắn xập Ải Nam Quan (Porte de Chine) Feb 1885


Ngày 25 tháng 2, 1885 sau khi đánh đuổi quȃn Tàu ra khỏi biên giới Việt Nam, khiến chúng bỏ chạy qua cửa ải Nam Quan, có lẻ chúng quá kinh hoảng đã đóng kín cửa ải nên tướng Pháp Negrier đã ra lệnh bắp sập cửa ải Nam Quan.