Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015


Những Vụ Án Mạng đối với A.C. Thompson

Thưa quý vị:

Ɖây chỉ là một ý thức chung bình thường (common sense) mà thôi. AC Thompson đã dùng chữ Terror đi với “in Little Saigon” là không đúng bởi vì hai sự việc xãy ra khác nhau xa. Như tôi đã nói vụ việc Dương Trọng Lâm xãy ra năm 1981 trên con đường nào đó thuộc khu Tenderloin, cho dù ngày ấy có người ngụ ý là Saigontown hay gì gì đi nữa, chính thức khu vực đó không phải (chưa là) Little Saigon. A.C. Thompson không thể lấy tựa đề là Terror in Little Saigon được.

A.C Thompson đã lấy tựa đề như vậy với một dụng ý xấu. Rủi thay, dụng ý xấu đó đã có hiệu quả ngược lại làm cho người ta chán ghét nhiều hơn là cảm tình đối với phim phóng sự đó và ngay cả với anh ta.

Khi quý vị đạp nhằm phȃn chó, người quý vị hôi thối, nhưng không ai có quyền nói người Việt Nam hôi thối. Cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Ɖình Diệm ngày 1/11/1963 xãy ra ở Saigon chứ không phải tại TP Hồ Chí Minh, và trận đánh Ɖiện Biên Phủ năm 1954 thất bại về người Pháp chứ không phải người Mỹ. Một vụ việc xãy ra năm 1981 tại Tenderloin không có liên can gì đến Little Saigon và phải nói là khi ấy chưa có Little Saigon. Thế tại sao A.C. Thompson muốn gán ghép vụ việc ấy với Little Saigon?

Chúng tôi không đứng về phe bênh chống nào cả. Ɖȃy là một vấn đề ý thức chung cho danh xưng Little Saigon, không chỉ riêng Little Saigon San Francisco mà Little Saigon ở khắp nơi trên thế giới nữa.

Ɖȃy cũng không phải là vấn đề sờ voi gì cả.

Một tựa đề sai trái như vậy mà A.C Thompson cố chấp không hủy bỏ thì bộ phim chỉ là sự tốn kém không ai quan tȃm tới, A.C. Thompson chỉ là một “đạo diễn” tồi.

Hoàng Hoa,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét