Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Hoàng Hoa: Nhận Ɖịnh về việc Khu Hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị Bắc Cali tiếp Ɖiếu Cày

Kính gửi các cơ quan truyền thông báo chí
Kính gửi quý đồng hương tỵ nạn cộng sản Bắc Cali:
Vừa qua vào ngày 01 tháng 08 2015, tại Khu hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị Bắc Cali do Ông Mai Khuyên làm Chủ Tịch đã tự ý tổ chức tiếp đón Ɖiếu Cày với nghi thức quốc kỳ hát quốc ca VNCH và đồng thời trong Khu Hội đã không ngăn cách bàn thờ các anh hùng tử sῖ hy sinh cho Tổ quốc với nơi phát biểu của Ɖiếu Cày. Việc làm này cho thấy sự sai trái của Ông Mai Khuyên hiện là Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị Bắc Cali (CTNCTBC.)
1.    Ông Mai Khuyên đã tự ý độc quyền sai trái tô chức mà không thông qua quyết định của Tổng Hội Cựu Tù Nhȃn Chính Trị và ý kiến của đồng hương tỵ nạn cộng sản.
2.    Ɖiếu Cày là một người không rõ gốc tích, y đến Mỹ tự cho là làm nhiệm vụ truyền thông nhằm “phục hoạt” (động từ mà y xử dụng) các hoạt đồng truyền thông của Cȃu Lạc Bộ Báo Chí trong nước, y có lần cho rằng nhiệm vụ của y là kết nối truyền thông hải ngoại để làm ….. Những ý tưởng sơ đẳng của y không cho thấy y là một con người tỵ nạn chính trị, mà là một con người có một ý đồ chính trị, hoặc lãnh đạo.
Nhưng xét cho cùng, sự hiểu biết nông cạn của y về truyền thông của các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản cho thấy khả năng yếu kém của y. Một kẻ không một ngày chiến đấu cho lý tưởng quốc gia, không một lịch sử chống lại kẻ thù phản bội dȃn tộc là Việt Cộng, thì chắc chắn đầu óc của y chỉ là một mớ hổn tạp được nhồi nhét chủ nghῖa cộng sản. Sự yếu kém mọi phương diện của y về trình độ học vấn, về kiến thức lịch sử, sự ám muội hoặc bản chất ngu dốt bao che đã cho thấy y luôn bênh vực và bào chữa cho tội ác của Hồ Chí Minh và với điều này y muốn nói những hy sinh cao quý của bao nhiêu người đã hy sinh cho Tổ quốc chống cộng sản đã trở thành vô nghῖa. Ý nghῖ nguyên thủy của y khi vừa đáp xuống sȃn bay Mỹ là từ chối là cờ Vàng, nhưng sau này y có vẽ linh hoạt (flexible) thay đổi quan điểm chính trị. Lénin từng nói nội dung rằng các đảng viên Bolshevik cần phải hoạt động dưới lớp áo dȃn chủ trong cuộc đấu tranh cách mạng. Y đã nhận ra điều ấy từ Lenin.
Vậy thì lý do gì Khu hội CTNCTBC đã tổ chức nghi lễ quốc kỳ quốc ca VNCH cho y? Như vậy Khu Hội CTNCT đã so sánh y ngang với các anh hùng tử sῖ? hay quý vị tự banh cả gan ruột, đem cả  bàn thờ ra mà loè y để y “sợ?” Sống hết đời người dưới chế độ cộng sản, y thực sự không thể hiểu được sự trang trọng của lá cờ Vàng, và chính khi quý vị hát oang oang bài quốc ca ấy, chính là khi trong lòng y có những lời thô tục mà quý vị đȃu biết.
3.    Việc Khu Hội CTNCTBC đã xử dụng nơi thờ phượng tôn nghiêm các anh hùng tử sῖ vị quốc vong thȃn, hoặc tuẩn tiết theo thành, theo vận nước- sự hy sinh cao cả mà từ cổ chí kim ít có người nào làm được khi nước mất nhà tan – đã cho thấy sự yếu kém lãnh đạo, thiếu phẩm chất một cấp chỉ huy đã không biết lắng nghe lòng dȃn, lòng người, và không biết phục tòng mệnh lệnh của Tổng Hội. Sự hời hợt, kém nghị lực phȃn biệt đúng sai của các lãnh đạo Khu Hội CTNCTBC đã làm mất niềm tin đối với đa số đồng hương tỵ nạn cộng sản, làm mất vai trò khuôn mẫu (model) phȃn biệt quốc gia và cộng sản để các hậu duệ noi theo, và làm kẻ thù coi thường nơi tôn nghiệm thờ phượng các anh hùng tử sῖ VNCH đã hy sinh cho Tổ quốc.
4.    Vì những lý do trên chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Khu Hội CTNCTBC lên tiếng về việc làm sai trái này trước dư luận của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.
5.    Chúng tôi kêu gọi tất cả quý đồng hương tỵ nạn cộng sản, các hội đoàn quȃn đội lên tiếng nhận định và trên hết kêu gọi Tổng Hội CTNCT lên tiếng và chứng tỏ những tác phong lãnh đạo cần thiết trước sự việc Khu Hội CTNCTBC đón tiếp Ɖiếu Cày vào ngày 1 tháng 8 2015 vừa qua.

Trȃn trọng,
Hoàng Hoa
Trưởng Ban Biên Tập SaigonFilms
Mountain View, Ca USA
Aug. 03, 2015
Hoàng Hoa: Nhận Ɖịnh về việc Khu Hội tiếp Ɖiếu Cày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét