Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Trung Cộng gia tăng mức độ xây dựng nhȃn tạo (reclaim) các bãi đá san hô trên biển Ɖông

China ramps up island-building in South China Sea

|CBS News correspondent Seth Doane takes a look at China's increased building of islands in the disputed terrirtory of the South China Sea.

http://www.cbsnews.com/videos/china-ramps-up-island-building-in-south-china-sea/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét