Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Ɖiều trần việc Nguyễn Mạnh trước Ủy Ban Ɖạo đức thành phố San Jose June 10, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=jui91r7L-o8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét