Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Mãnh vỡ của bức tường Bá Linh và cột mốc biên giới Việt-Trung
Quý vị suy nghῖ gì?
Mãnh vỡ bức tường Bá Linh được trȃn quý và gìn giữ như một báu vật của lịch sử thế giới và trang nghiêm dựng trước cửa thư viên Mountain View Public Library California, còn những cột mốc lịch sử trên biên giới Việt – Trung bị Tàu chệt đào lên đem về phá hủy trong nước chúng.


 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét