Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Nhật Ký Trên Biên Giới Việt-Trung 1885-1887. A Saigonfilms Production

 
Thử design một poster cho Nhật Ký Trên Biên giới Việt–Trung 1885-1887

Cho đến hôm nay, tác phẩm Nhật Ký đã thực sự bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong chiều dài nhiều ngàn năm lịch sử Việt Nam. Từ sau tác phẩm được Nam Dao đọc xong thu gọn trong 6 audio CD và giọng đọc của Nam Dao được phát đi trên Chương Trình phát thanh Chuyện Dȃn Tôi www.chuyendantoi.com qua suốt thời gian dài 35 tuần lễ từ ngày 4 tháng 6, 2014 cho đến 4 tháng 3, 2015 thì giờ đȃy tác phẩm Nhật Ký đã được chuẫn bị cho một sự sống mới. Nhật Ký được chuẫn bị chuyển sang screenplay cùng với những thiết kế cho công trình một bộ phim lịch sử Việt Nam chưa từng có.

Chúng tôi kính gửi poster Nhật Ký như là một nổ lực bước đầu cho toàn bộ kỹ thuật thiết kế công trình bộ phim lịch sử này.

Riêng đối với tất cả 6 CD Nhật Ký, chúng tôi sẳn sàng kính biếu (không bán) CD số 1 như là một giới thiệu tác phẩm Nhật Ký qua giọng đọc Nam Dao từ nước Úc. Tất cả quý vị nào thuộc cơ quan truyền thông báo chí, các quý phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, các trung tȃm cộng đồng, v.v… cần có CD số 1 này xin hãy liên lạc với chúng tôi. Tất cả số tiền bán được sẽ dành cho ngȃn sách (budget) dự án (project) bộ phim Nhật Ký.
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét