Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Nhà báo Lý Kiến Trúc phỏng vấn Tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày 10 tháng 12 năm 2002


Nhà báo Lý Kiến Trúc phỏng vấn Tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày 10 tháng 12 năm 2002

Source: http://quandiemvietnam.blogspot.com/2014/05/le-tuong-niem-quoc-han-30-4-tai-little.html