Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Tin về Nghị Madison đứng thứ Ba nghị trường Bầu cử :

- Dave Cortese                Madison                     Bại
   42.236 phiếu            25.306 phiếu            16.930 phiếu
- Sam Liccardo
   32.460 phiếu             25.306 phiếu             7.154 phiếu

----- Forwarded Message -----
From: John Nhan Nguyen <johnnhannguyen@yahoo.com>
To: 911Nhan H. NGUYEN <johnnhannguyen@yahoo.com> 
Sent: Saturday, June 7, 2014 3:29 AM
Subject: 

Kết quả tính đến 02:45 AM ngày 07 tháng 06 năm 2014
Dân biểu Tiểu bang Đơn vị 25:
171 of 171 Precincts Reporting
Choice  
 
Votes
Percent

2.- BOB BRUNTON

8,525
23.32%

1.-KANSEN CHU

12,947
35.41%

TERESA COX

5,420
14.83%

ARMANDO GOMEZ

6,798
18.59%

CRAIG T. STECKLER

2,869
7.85%

Total

36,559


 
Thị Trưởng San Jose
485 of 485 Precincts Reporting
Choice  
 
Votes
Percent

PIERLUIGI C. OLIVERIO

12,768
10.19%

1.- DAVE CORTESE

42,236
33.72%

BILL CHEW

1,490
1.19%

TIMOTHY HARRISON

1,626
1.30%

ROSE HERRERA

7,541
6.02%

MIKE ALVARADO

1,830
1.46%

MADISON NGUYEN

25,306
20.20%

2.- SAM LICCARDO

32,460
25.91%

Total

125,257


 
SAN JOSE City Council, Dist 7 (Vote For 1)
39 of 39 Precincts Reporting
Choice  
 
Votes
Percent

BUU THAI

1,285
12.74%

1.-TAM NGUYEN

3,146
31.20%

2.- MAYA ESPARZA

2,949
29.24%

VAN LE

2,704
26.81%

Total

10,084


  From: "trung do trungnghia6331@yahoo.com [ChinhNghiaViet]" <ChinhNghiaViet@yahoogroups.com>
To: 

Xin xem hình phíadưới những nhânvật có liênquan đến Madison Nguyễn

Xin hỏi....?
Về rồi nhưng vẫn chưa yên
Thiết Kế Vườn Việt số tiền nay đâu ?
Cỏ hoang một bãi rầu rầu  (1)
Công trình Đồ án chớ hầu phi tang !
Chùa Một Cột, Viện Bảo Tàng v.v...?
Mau mau xây dựng rõ ràng phân minh !
Nghị Ma, Bác Ngải làm thinh
Của Dân có nọc chẳng mình Ai đâu ?!
 1)- Buồn trông nội cỏ rầu rầu (Truyện Kiều)
Kính mong những Vị nào  biết tường tận về Vườn Việt như kinh phí bao nhiêu...$Triệu...?  đồ án, thiết kế  xây dựng.....?   kỳ hạn v.v...? xin bạch hóa cho Đồng Hương rõ.  Mong thay.
image
Bác sĩ Ngãi tươi cười bên nghị Ma.
imageBac  sĩ Nguyễn xuân Ngải kêu gọi ủng hộ nghị Ma.
Than ôi thời oanh liệt của nghị Ma nay sắp tàn ,Ai phản bội lại Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản trước sau gì cũng bi  thân bại danh  liệt!
 Dưới đây là những nhân vật có dính líu "
THƯ CÁM ƠN CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT THÀNH PHỐ SAN JOSÉ"

 Những nhân vật dưới đây chống lại vụ đặt tên cho Khu Thương mãi LITTLE SAIGON. Riêng Bình Vôi ca tụng nghị Ma đứng dưới lá Cờ Vàng tuyên thệ khi nghi Ma đươc Chuck Reed đề cử làm phó thị trưởng Sanjose.

Bà Đoan Trang  mếu máo khóc lóc trong cuộc họp báo tại đài phát thanh Quê hương v/v bà ta vu vạ cho ai đó đã dùng cái đinh dài 10 centimét đâm thủng lốp xe của bà.
 image

image
                                                                                                                        Hoàng Thưởng Hội nem chả Thủ đức đứng trên đường ALVIN xỉa xói vào Nhóm RECAlLMadison Nguyễn
image
Madison và chồng Terry về thăm bãi rác Đa Phước năm 2011 ngữi thấy mùi thơm 

image
     Tướng Bình Vội bắt tay than mật với nghị Ma sau khi nghị Ma đứng dưới lá Cờ Vàng  tuyên thệ Phó thị trưởng

image

Hoàng thế Dân Việt Tân và Hồ van Khởi theo nghi Ma chống lại vụ đặt tên LITTLE SAIGON.


 image