Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Hoàng Hoa: Chấm dứt trang sử 18 năm Quỹ Tương Tế Việt Nam


Thumbnail

Là một sự kiện lịch sử có thật xãy ra ngày 7 tháng 4, 2014 tại trụ sở QTTVN, thành phố San Jose, Ca USA. Tài liệu này mang tính lịch sử sự thật về một biến cố thay đổi toàn diện guồng máy 18 năm của Quỹ Tương Tế Việt Nam. Chúng tôi đăng tải video lịch sử này, không với bất cứ dụng ý nào hoặc/và vì mục đích cá nhȃn mà chỉ trình bày những chuyễn hướng lịch sử đã và đang xãy ra trong Quỹ Tương Tế. Video lịch sử này được sự hổ trợ của hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam, và chúng tôi được phép thực hiện video lịch sử này vào ngày 07/04/2014.
Ɖȃy là một tài liệu lịch sử thật không dàn dựng. Video này mang bản quyền của Hoàng Hoa SaigonFilms www.saigonfilms.com, nhưng có thể là một tham khảo quý giá của Quỹ Tương Tế 
Việt Nam trước những khó khăn phía trước. Xin đừng ai xử dụng video clip này cho bất kỳ mục đích gì, hoặc phê bình các quý vị hội viên trong video vì những phát biểu của họ.
Hoàng Hoa