Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Kỷ niệm 162 năm ngày sinh bác sῖ P. Neis 28/02/1852

Bác sῖ P. Neis tên thật là Paul Marie Néis sinh ngày 28/02/1852 tại Quimper miền Tȃy Tȃy Nam nước Pháp tính từ thủ đô Paris bên cạnh bờ biển Ɖông Ɖại Tȃy Dương, và mất tháng Ba 1907 trong một bệnh viện quȃn đội Pháp tại Nice Ɖông Nam nước Pháp gần biên giới nước Ý và trên bờ biên Bắc Ɖịa Trung Hải.
………
Năm nay đánh dấu 12 năm ngày Sông Hồng chuyển ngữ tác phẩm Sur Les Frontières du Tonkin (1885-1887) của bác sῖ P. Neis sang ấn bản Việt ngữ Nhật Ký Trên Biên Giới Việt Trung 1885-1887, chúng tôi sẽ đăng tải tiểu sử đầy đủ của bác sῖ P. Néis và tất cả những hình ảnh quan trọng lien quan đến tổ quốc chúng ta trong giai đoạn cuộc chiến tranh tổng lực giữa quȃn đội Pháp và đã đánh đuổi quȃn Tầu ra khỏi đất nước ta.

Hiện nay đã có rất nhiều hình ảnh trên Web Site www.saigonfilms.com, nhƯng chúng tôi sẽ bổ túc nhiều hình ảnh từ trong chính tác phẩm của bác sῖ P. Neis và 4 tấm ảnh của bác sῖ P. Néis.

Xin quý vị thȃn hữu theo dõi bài viết về tiểu sử bác sῖ P. Néis nhằm vinh danh một người đã cống hiến cho dȃn tộc ta những chi tiết lịch sử trên đường biên giới Việt Nam và nước Tầu.

Hoàng Hoa
02/07/2014