Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Khúc do đu ca CD Nht Ký Trên Biên Gii Vit Trung 1885-1887


Kính
Khúc do đu ca CD Nht Ký Trên Biên Gii Vit Trung 1885-1887 tác gi Doctor Paul Marie Neis, Sông Hng dch sang Vit ng và đưc đc bi Nam Dao.
Khúc do đu hin nay là mt video clip trial mà nhc nn là Journey to the Stars do ban nhc The Ventures chơi. Chúng tôi s xin phép và mua quyn đưc s dng bn nhc này cho Nht Ký.
Nht Ký là đa con cƯng ca Vit Nam và s vnh vin tn ti vi lch s dȃn tc Vit Nam.
Thc hin video trial Hoàng Hoa (Sông Hng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét