Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

v/v Bán DVD Madison Nguyễn đêm 13/09/2005

Kính thông báo:
v/v Bán DVD Madison Nguyễn đêm 13/09/2005
DVD Madison Nguyễn đêm 13/09/2005 được đổi title từ Café M Sept 13, 2005
Nhằm mong muốn trang bị những kỹ thuật cần thiết, năng động và nȃng cao tính năng truyền thông cho Mạng Xã Hội Sàigon http://www.saigonfilms.com/, Hoang Hoa audio video Lab quyết đinh bán DVD Madison Nguyễn 13/09/2005
DVD được thực hiện, re-edited, re-designed tại Phòng Nghiên Cứu âm thanh và  phim ảnh Hoàng Hoa thuộc SaigonFilms http://www.saigonfilms.com/ Mountain View, Ca 94039
Giá bán bản quyền (copyright) cho DVD Madison Nguyễn là 15,000USD (fifteen thousand USD). Giá bán này có thể thay đổi mà không báo trước. (The price subject to change without notice.)
Trȃn trọng,
Hoàng Hoa
Trưởng Ban Biên Tập Sàigònfilms