CĐNVQGHK – Tuyên Cáo Lên Án Ngụy Quyền CSVN Xử Án Những Người Trẻ Yêu Nuớc

Kinh gửi:
Đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại.
Đồng kính gửi:
Các Tổ Chức, Hội Đoàn, các cơ quan Truyền Thông tại Hải ngoại. Các diễn đàn của người Việt yêu chuộng tự do trong nước và hải ngoại. Để kính tường và xin phổ biến
 
        
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
                                       The Vietnamese American Community of the USA
                                    P.O. Box 1052, Round Rock, Texas 78680-1052
                                 Email : cdnvqghoaky@gmail.com
                         Website: www.congdongnvqghoaky.org, www.congdongnvqghoaky.org/vn/
 
 Tuyên Cáo
Lên Án Ngụy Quyền CSVN Xử Án Những Người Trẻ Yêu Nuớc
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Nhận định rằng:
• Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hai lần cướp chính quyền (1945, 1954) bằng man trá và bạo lực để thiết lập một nhà nước độc tài toàn trị, đàn áp, khủng bố nhân dân.
• Ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã chà đạp lên bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà chúng đã ký kết khi gia nhập. Người dân Việt Nam bị tước đoạt những quyền tự do căn bản của con người.
• Hơn nửa thế kỷ qua, ngụy quyền CSVN đã nhiều lần cắt nhượng đất, biển cho quan thầy Trung Cộng; sợ hãi trước hành động ngang tàng, bạo ngược, sát hại dân Việt Nam của Trung Cộng; khiếp nhược, không bảo vệ ngư dân, đánh cá trong lãnh hải Việt Nam.
• Tệ hại hơn, ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã dùng công an, nhà tù, dùi cui, súng đạn để trấn áp  đồng bào yêu nước muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lên án Trung Cộng có dã tâm thôn tính đất nước Việt Nam.
Long Trọng Tuyên Cáo
• Cực lực tố cáo trước công luận quốc tế và đồng bào Việt Nam toàn quốc việc ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam hành xử trái với những điều khoản trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà họ đã thừa nhận.
• Cực lực lên án ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã và đang trả thù hèn hạ nhắm vào công dân Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản cấm đoán người dân xữ dụng quyền tự do ngôn luận để phản đối chính sách bạo ngược của ngụy quyền Hà Nội.
• Cực lực lên án ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm làm nô lệ cho Trung Cộng, dâng hiến lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng. Để lập công, chúng đã bắt giam, xử xét bất công những công dân Việt Nam yêu nước với các tội danh không rõ rệt. Trong khi họ chỉ lên tiếng để phản đối sự xâm lăng đất đai, biển cả, văn hóa, kinh tế, chính trị, … của Trung Cộng trên đất nước Việt Nam.
• Hoàn toàn ủng hộ công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước  giành lại quyền tự quyết dân tộc và nhất là giành lại nền độc lập cho đất nước.
• Vinh danh tinh thần yêu nước của giới trẻ Việt Nam, nhất là hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã bộc lộ tinh thần bất khuất khi trực diện với toà án Việt Cộng.
• Đòi hỏi ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam phải thả ngay tức khắc, vô điều kiện những công dân yêu nước mà họ đã giam giữ từ mấy chục năm qua trong đó có Việt Khang, Điếu Cày, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha v…v; cũng như các tù nhân lương tâm khác bị bỏ tù vì đòi hỏi nhân quyền và tự do như Linh Mục Nguyễn văn Lý.v…v.
• Kêu gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, công luận quốc tế, và đồng bào trong, ngoài nước cùng dõng dạc lên tiếng hỗ trợ cho sự đòi hỏi này.
Làm tại Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 5, năm 2013
 
Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời – CĐNVQGHK
 
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
Nguyễn Ngọc Tiên
 
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Huỳnh Thu Lan
 
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Nguyễn Văn Tần