Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Sách Trắng Biên Giới Việt Trung – Sông Hồng


     
Những Bản Ɖồ Trên Biên Giới Việt-Trung 1902-1987 bao gồm tất cả bản đồ khi các sῖ quan Pháp tại các quȃn khu biên giới được lịnh vẽ những bản đồ biên giới Việt Nam và Trung Hoa, gồm những bản đồ Quan Ɖội Nhȃn Dȃn Việt Nam (Việt Cộng) và các bản đồ biên giới do Hoa Kỳ vẽ khi họ đến Việt Nam. Những cột mốc được đánh số nguyên thủy và được đọc lại tọa độ trên bản đồ quȃn sự theo các trục tọa độ. Những tấm bản đồ, một số là copies trên phiên bản nguyên thủy này ngày nay đang được lưu trữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét