Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Kính gởi Ông Lê Thành Ȃn, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sàigòn

Kính gởi quý cơ quan truyền thông báo chí và các quý thȃn hữu:

v/v Kính gửi ông Lê Thành Ȃn, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn, Việt Nam
 
Vào ngày 4 tháng 7 vừa qua chúng tôi Hoàng Hoa, có gởi một email đến văn phòng Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sàigòn Việt Nam, email ngắn có nội dung mời Ông Lễ Thành Ȃn, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn đến California trong cuộc họp tiệc trà thȃn mật với các cơ quan truyền thông báo chí Bắc California do chúng tôi Hoàng Hoa tổ chức. Rất tiếc email đã gởi đi một tuần lễ mà không có trả lời; do đó, chúng tôi kính gởi đến quý cơ quan truyền thông báo chí hoặc thȃn hữu nào biết địa chỉ email riêng của Ông Lê Thành Ȃn xin vui lòng giúp chuyển email này đến ông.
Ɖính kèm (attached) là email viết dạng pdf. Email này chính thức của chúng tôi Hoàng Hoa soạn. Chúng tôi cố gắng email riêng cho Ông LTȂn, nhưng không có phúc đáp, nên chúng tôi quyết định nhờ quý thȃn hữu giúp đỡ.

Xin quý ân nhȃn chuyển email càng sớm càng tốt vì có thể Ông LTȂn sẽ mãn nhiệm kỳ trong tháng 7/2013 này.
Chȃn thành biết ơn,
Hoàng Hoa

----------------------------------------------------------------------

Kính gửi ông Lê Thành Ȃn, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn, Việt Nam:

Thưa ông, trước nhất chúng tôi gửi đến ông lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày July 4, 2013, ngày Lễ Ɖộc Lập của Hoa Kỳ và rồi chúng tôi kính mời ông đến với chúng tôi trong cuộc họp thȃn mật với các cơ quan truyền thông báo chí Bắc California.

Thưa ông, chúng tôi gửi mời thȃn thiện này đến với ông bắt nguồn từ sự cảm kích trước sự việc ông là một viên chức ngoại giao chính quyền Hoa Kỳ đã đến viếng Nghῖa Trang Quȃn Ɖội Biên Hoà  vào tháng 4 năm nay. Cuộc gặp gỡ thȃn mật giữa ông và các cơ quan truyền thông báo chí cũng là cơ hội sự trao đổi những cái nhìn của ông về nhiều vấn đề liên quan hiện tình đất nước Việt Nam và đặc biệt về vụ việc Nghῖa Trang Quȃn Ɖội Biên Hoà.
Vào năm 2010, người tiền nhiệm của ông là ông Fairfax Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sàigòn đã gặp gỡ thȃn mật với giới truyền thông báo chí Việt Nam tại San Francisco, chúng tôi Hoàng Hoa cũng có mặt trong sự gặp gỡ thȃn mật ấy với ông Tổng Lãnh sự Fairfax.

Chúng tôi biết rằng thời gian phục vụ cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với chức vụ Tổng Lãnh Sự tại Sàigòn của ông sắp hết, vì thế khi ông trở lại Hoa Kỳ sau khi mãn nhiệm kỳ chúng tôi hy vọng ông dành thì giờ nghῖ ngơi chuyển tiếp để có cuộc gặp gỡ thȃn mật với truyền thông báo chí Bắc California với những vấn đề quan trọng liên quan đến Việt Nam.
Xin ông phúc đáp thư mời này càng sớm càng tốt với ngày giờ do ông quyết định lựa chọn để chúng tôi tiện việc sắp xếp nơi gặp gỡ và sớm gửi lời mời đến các cơ quan truyền thông báo chí và quý thȃn hữu.

Trȃn trọng, Hoàng Hoa

Trưởng Ban biên tập SaigonFilms
07/04/2013

Email address: viettrade_net@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét