Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Thư (2) gửi Ông Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sàigòn Lê Thành Ȃn (download *.pdf)
Kính thưa quý vị trong Cȃu Lạc Bộ Báo Chí và các cơ quan truyền thông:
Xin quý vị và thȃn hữu vui lòng chuyển Email này của chúng Tôi gửi Ông Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam Lê Thành Ȃn đến tay Ông để Ông tường và là chứng nhȃn mang Petition về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về sự hư hỏng và thê lương của Nghῖa Trang Quȃn Ɖội Biên Hòa - Nếu quý vị biết Email của Ông ấy. Lý do, tôi chỉ gửi đến văn phòng Ông tại Saigon nhưng không biết Ông có nhận được không.
Thư dạng *.pdf để download
Trȃn trọng,
Hoàng Hoa
05/04/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét