Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Xem lại Hội Ɖồng TP Milpitas với Nghi Lễ Thông Qua và trao Nghị Quyết 8236


Xem lại Hội ƉồngTP Milpitas với Nghi Lễ Thông Qua và trao Nghị Quyết 8236 đối với sự đi lại của đoàn cộng sản Việt Nam cho Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng VN Bắc California đêm 5 tháng 3, 2013
A video on march 05, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét