Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Chúng tôi không muốn một cuộc chiến đấu của các bạn trẻ can đảm nhưng trong thầm lặng và bị bỏ quên.

Hãy “Hành Ɖộng” Xứng Ɖáng với Tiền Thuế của Dân,
khẩu hiệu này có từ đȃu,
Lời Ban Biên Tập Quan Ɖiểm Việt Nam: hình ảnh trích trên email ngày Jul. 1, 2012
Quandiemvietnam cho đăng tải những hình ảnh có lá cờ máu VC, nhưng không ngụ ý mọt lập trường nào khác hơn là lập trường Việt Nam Cộng Hoà và QuandiemVietnam không chấp nhận cộng sản dưới bất kỳ hình thức nào.
Chúng tôi không muốn một cuộc chiến đấu của các bạn trẻ can đảm nhưng trong thầm lặng và bị bỏ quên.