Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Sắc Thu (California)

    Sắc Thu (California)
http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4552184911823764&id=ffffe75e97437eb9fb132c25073e4b3b
Chút ánh nắng mặt trời trong mùa thu Oregon
MX Nguyễn Đức Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét