Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

CHẾT VÍ ĂN...GỎI CÁ MAI

TÔI BIẾT CÓ 2 VIỆT KIỀU VỀ VIỆT NAM ĂN GỎI CÁ MAI VÀ BỊ CHẾT VÌ BỊ NHIỄM VI KHUẨN TÀN PHÁ GAN.
TÔI KHÔNG BIẾT 2 NẠN NHÂN NÀY CÓ TIỀN CĂN BỆNH GAN KHÔNG...MỘT NGƯỜI TỪ SAN JOSÉ VÀ MỘT
NGƯỜI TỪ ÐỨC. NGƯỜI TỪ ÐỨC VỀ, GỤC, ÓI MỬA NGAY TRÊN BÀN ĂN VÀ CHẾT VÀI HÔM SAU...CHUYỆN
XẢY RA Ở NHA TRANG. CHUYỆN THỨ HAI, NGƯỜI VỀ TỪ SAN JOSÉ THÌ CHẾT SAU HƠN MỘT THÁNG KHI
TRỞ VỀ, BỤNG TRƯỚNG LÊN TỪ TỪ.

HÌNH ẢNH GỎI CÁ MAI

Description: goi ca mai 1.jpg

Description: GOI CA MAI 2.jpg

Description: goi ca mai 3.jpg

Description: goi ca mai 4.png

Description: goi ca mai 5...dac san bien nha trang.jpg

Description: goi ca mai 6.jpg

Description: goi ca mai 7.jpg

Description: goi ca mai 9.jpg

Description: goi ca mai 10...ca mai la ca nay.jpg

Description: goi ca mai 11...phan thiet.bmp

Description: goi ca mai 12.jpg
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét