Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Toàn dân Việt Nam hãy đứng lên!
Cả thế giới dân chủ tự do sẳn sàng đứng bên cạnh các bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét