Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Thông Báo Khẩn của Ban Đại Diện Cộng Đồng
VN Bắc Cali

Kính thưa quý bậc Trưởng Thượng, Các Hội đoàn, Đoàn thể và quý Đồng Hương.

       Trong cơn bão Tự do, Dân chủ,  chỉ trong vòng 2 tháng mà các nước Tunisia và Ai cập đã tháo gỡ khỏi ách độc tài. Nước Libya cũng đang chiến thắng trong công cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ.

       Việc lật đổ chế độ cộng sản bạo tàn trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đã cận kề.

      Khối truyền thông quốc nội Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đang cùng các Ban truyền thông quốc nội Âu châu, Úc châu, Canada nỗ lực chuyển tin tức các cuộc nổi dậy tại Bắc Phi cho hàng triệu địa chỉ email trong nước. Trong tinh thần ủng hộ đồng bào ruột thịt quốc nội đứng lên lật đổ chế độ cộng sản bán nước, Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California quyết định cùng các Cộng Đồng Việt Nam lân cận tổ chức biểu tình hàng ngày trước hang ổ cộng sản tại số 1700 đường California, thành phố San Francisco. Mỗi  ngày chúng ta cần từng nhóm nhỏ từ 2 đến 10 người thay phiên trưng bày hình ảnh tội ác Việt cộng và trương các biểu ngử đòi hỏi Việt cộng trả lại quyền tự quyết cho dân tộc.

Ông Nguyễn Phú, Hội HO S.F. sẽ cung cấp cờ xí và địa điểm lưu giữ những phương tiện biểu tình. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần đến địa điểm trên để đem ra nơi biểu tình. Số điện thoại Ông Phú: 415-823-4559.

Chúng tôi rất cần sự hợp tác của tất cả quý vị. Xin quý vị vui lòng ghi tên với chúng tôi và cho chúng tôi biết các chi tiết:

- Tên, hội đoàn.
- Số phone liên lạc
- Ngày thuận tiện trong tuần quý vị có thể lên San Francisco biểu tình
- Cần phuong tiện di chuyển hay không
- Có giúp chở đồng hương đi cùng được không .

Xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại số phone: 408 242 4056 hay email: nguyenngoctien_6@yahoo.com
Chân thành cảm ơn quý vị

Thay mặt Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
Nguyễn Ngọc Tiên.
26/02/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét