Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Các Thành Phố (Tiểu Bang, Nước) đã ký tên trên Thỉnh Nguyện Thư Chống Khai thác Bô xít Tây Nguyên

Cập nhật cho ngày 07/11/2010
Số chữ ký cập nhật: 792, số lần ký tên 106
1.         California - San Jose City       Sun, Nov 7, 2010 12:40 PM
2.         San Jose California     Sun, Nov 7, 2010 11:25 AM
3.         California, Alameda    Sun, Nov 7, 2010 11:10 AM
4.         Minnesota       Sun, Nov 7, 2010 9:00 AM
5.         Maryland, Silver Spring          Sun, Nov 7, 2010 8:55 AM
6.         Virginia           Sun, Nov 7, 2010 8:42 AM
7.         Oregon, Portland        Sun, Nov 7, 2010 8:33 AM
8.         London, Ontario         Sun, Nov 7, 2010 5:36 AM
9.         Cali      Sun, Nov 7, 2010 3:54 AM
10.       Ontario            Sun, Nov 7, 2010 2:24 AM
11.       Zürich  Sun, Nov 7, 2010 2:21 AM
12.       San Jose, CA.  Sun, Nov 7, 2010 2:14 AM
13.       California        Sat, Nov 6, 2010 10:54 PM
14.       California        Sat, Nov 6, 2010 10:33 PM
15.       California, San jose     Sat, Nov 6, 2010 10:29 PM
16.       California        Sat, Nov 6, 2010 10:24 PM
17.       Dallas Texas    Sat, Nov 6, 2010 10:04 PM
18.       Oregon            Sat, Nov 6, 2010 8:50 PM
19.       California        Sat, Nov 6, 2010 8:49 PM
20.       austin, tx         Sat, Nov 6, 2010 7:46 PM
21.       VIRGINIA     Sat, Nov 6, 2010 7:00 PM


Các Thành Phố (Tiểu Bang, Nước) đã ký tên trên Thỉnh Nguyện Thư Chống Khai thác Bô xít Tây Nguyên
 
Xin lưu ý tất cả quý đồng hương Web site Surveymonkey là một Web site độc lập và sẽ bảo vệ cho bản danh sách này vì chúng tôi sẽ trả một lệ phí cho họ. Trong ba ngày kể từ ngày 03/11 đến 06/11 chúng ta đã có một danh sách gần 800 chữ ký (người Việt) từ khắp nơi trên thế giới ký tên trên Thỉnh Nguyện Thư Chống Khai thác bô xít Tây Nguyên gửi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Nếu chúng ta biết lá phiếu bầu cử ở các quốc gia tự do, dân chủ có giá trị như thế nào thì chữ ký của đồng bào Việt Nam dù Kinh hay Thượng là một nhà sẽ có một sức ảnh hưởng lên Thỉnh Nguyện Thư của chúng ta gửi các cơ quan quốc tế.
Kính xin tất cả quý đồng hương hãy chuyển thông tin này đi tất cả mọi nơi đến mọi góc trời cho đồng bào chúng ta được biết và cùng ký tên. Tên của tất cả đồng bào sẽ được lưu trữ cẩn thận và chu đáo.
Trân trọng,
Quan Điểm Việt Nam 2011.
1.         austin,tx            Sat, Nov 6, 2010 7:46 PM
2.         VIRGINIA          Sat, Nov 6, 2010 7:00 PM
3.         Richardson, Texas          Sat, Nov 6, 2010 6:39 PM
4.         MPLS, MN          Sat, Nov 6, 2010 6:33 PM
5.         California           Sat, Nov 6, 2010 2:19 PM
6.         California, Anaheim        Sat, Nov 6, 2010 2:00 PM
7.         CALIFORNIA      Sat, Nov 6, 2010 1:09 PM
8.         SC        Sat, Nov 6, 2010 11:43 AM
9.         Erlangen, Bayern           Sat, Nov 6, 2010 11:01 AM
10.        Massachuttset , Worcester           Sat, Nov 6, 2010 10:54 AM
11.        Texas    Sat, Nov 6, 2010 10:27 AM
12.        Bruxelles           Sat, Nov 6, 2010 9:32 AM
13.        washington oregon         Sat, Nov 6, 2010 9:12 AM
14.        TEXAS   Sat, Nov 6, 2010 9:12 AM
15.        CALIFORNIA      Sat, Nov 6, 2010 8:27 AM
16.        virginia  Sat, Nov 6, 2010 7:46 AM
17.        CALIFORNIA      Sat, Nov 6, 2010 7:26 AM
18.        Texas, Dallas     Sat, Nov 6, 2010 6:54 AM
19.        Garden Grove, California            Sat, Nov 6, 2010 6:08 AM
20.        ONTARIO OTTAWA         Sat, Nov 6, 2010 5:54 AM
21.        MICHIGAN         Sat, Nov 6, 2010 5:05 AM
22.        Atlanta, GA        Sat, Nov 6, 2010 3:11 AM
23.        Ontario,Toronto  Sat, Nov 6, 2010 3:03 AM
24.        SYDNEY Sat, Nov 6, 2010 12:27 AM
25.        California.          Fri, Nov 5, 2010 11:37 PM
26.        California           Fri, Nov 5, 2010 11:21 PM
27.        Texas    Fri, Nov 5, 2010 9:49 PM
28.        OAKLAND,CA 94067       Fri, Nov 5, 2010 9:38 PM
29.        Victoria, Melbourne         Fri, Nov 5, 2010 9:19 PM
30.        Houston Texas   Fri, Nov 5, 2010 8:32 PM
31.        City of Baldwin Park, State of California    Fri, Nov 5, 2010 8:22 PM
32.        Tracy, California Fri, Nov 5, 2010 8:14 PM
33.        California           Fri, Nov 5, 2010 8:05 PM
34.        california           Fri, Nov 5, 2010 8:00 PM
35.        ca sanfrancisco  Fri, Nov 5, 2010 7:43 PM
36.        California           Fri, Nov 5, 2010 7:28 PM
37.        Thành phố Đà Nẵng        Fri, Nov 5, 2010 7:18 PM
38.        Houston TX        Fri, Nov 5, 2010 7:09 PM
39.        California-New Jersey-New York-Ohio       Fri, Nov 5, 2010 7:06 PM
40.        California           Fri, Nov 5, 2010 6:59 PM
41.        Georgia Fri, Nov 5, 2010 6:41 PM
42.        California - Santa Ana     Fri, Nov 5, 2010 6:33 PM
43.        California           Fri, Nov 5, 2010 6:01 PM
44.        New Orleans Louisiana 70072      Fri, Nov 5, 2010 5:45 PM
45.        Montreal, Quebec           Fri, Nov 5, 2010 5:42 PM
46.        S. California (Garden Grove, Fountain Valley)       Fri, Nov 5, 2010 5:35 PM
47.        New Jersey        Fri, Nov 5, 2010 5:33 PM
48.        California, Westminter,   Fri, Nov 5, 2010 5:23 PM
49.        CA        Fri, Nov 5, 2010 5:04 PM
50.        CA        Fri, Nov 5, 2010 5:00 PM
51.        Garden Grove, CA          Fri, Nov 5, 2010 4:47 PM
52.        Manchester        Fri, Nov 5, 2010 4:37 PM
53.        Boston, MA        Fri, Nov 5, 2010 4:08 PM
54.        California           Fri, Nov 5, 2010 3:05 PM
55.        Windsor, Ontario            Fri, Nov 5, 2010 2:37 PM
56.        HENRICO,VIRGINIA        Fri, Nov 5, 2010 1:27 PM
57.        Gulfport, Mississippi        Fri, Nov 5, 2010 1:03 PM
58.        Arizona Fri, Nov 5, 2010 12:51 PM
59.        Paris     Fri, Nov 5, 2010 12:41 PM
60.        Virginia Fri, Nov 5, 2010 12:05 PM
61.        PARIS   Fri, Nov 5, 2010 11:28 AM
62.        Bruxelles           Fri, Nov 5, 2010 11:20 AM
63.        paris     Fri, Nov 5, 2010 11:13 AM
64.        Liège     Fri, Nov 5, 2010 9:54 AM
65.        San Jose, California        Thu, Nov 4, 2010 9:00 PM
66.        oklahoma          Thu, Nov 4, 2010 6:30 AM
67.        texas    Wed, Nov 3, 2010 2:59 PM
68.        California           Wed, Nov 3, 2010 1:51 PM
69.        San Leandro,Ca Wed, Nov 3, 2010 12:19 PM
70.        California           Wed, Nov 3, 2010 12:04 PM
71.        California, Santa Ana      Wed, Nov 3, 2010 11:56 AM

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

George W. Bush calls Katrina photo a ‘huge mistake’

Bush regrets Katrina photo
http://news.yahoo.com/s/yblog_upshot/20101105/pl_yblog_upshot/former-president-bush-calls-katrina-photo-a-huge-mistake
Former President George W. Bush says it was a "huge mistake" to let himself be photographed looking from Air Force One down at the aftermath of Hurricane Katrina.
Bush reflected on the iconic photograph during an interview with NBC's Matt Lauer to promote his forthcoming memoir, "Decision Points." The photo was published widely and only reinforced the view that the Bush administration didn't act quickly enough or fully grasp the severity of the problems on the ground in New Orleans after the levees broke.


"Let's get to the picture that we may have seen more of you in the last couple years of your presidency than any other picture," Lauer said. "You're sitting in Air Force One, flying back toward Washington. You fly right over New Orleans and you look out the window."
"Yes," Bush responded. "Huge mistake."
The full Lauer interview airs 8 p.m. Monday night, with Bush's book hitting shelves the following day. But NBC released the following excerpt Friday:

LAUER: Yeah. And in comes the press and they take that picture. And it made you look so out of touch.
BUSH: Detached and uncaring. No question about it.
LAUER: Whose fault was it?
BUSH: It's always my fault. I mean I was the one who should have said, A, don't take my picture, B, let's land in Baton Rouge, Louisiana, C, let's don't even come close to the area. Let's -- the next place to be seen is in Washington at a command center. I mean, it was my fault.
LAUER: When the picture's released you write, "I immediately knew it was a problem."
BUSH: Of course. I'd been around long enough to know that when it was released. And the reason why we didn't land in Louisiana is because I was concerned that first responders would be pulled off their task and I'd be criticized. In retrospect,  however, I should have touched down in Baton Rouge, met with the governor and walked out and said, "I hear you. We understand. And we're going to help the state and help the local governments with as much resources as needed." And then got back on a flight up to Washington. I did not do that. And paid a price for it.
[Then and now photos: New Orleans, five years later]
It's likely that most of the revelations in Bush's book will be covered before the title becomes available in stores.
The New York Times already snagged a copy of the book and revealed Tuesday that Bush once considered replacing Vice President Dick Cheney before running for re-election in 2004. Also, NBC released a previous excerpt in which Bush said that rapper Kanye West's criticism of him after Katrina—that he "doesn't care about black people"—was "one of the most disgusting moments of my presidency."
(Photo of Bush overlooking New Orleans on Aug. 31, 2005: AP/Susan Walsh)
---------------------
Khi Tổng Thống Bush từ trên Air Force 1 nhìn thảm kịch do cơn bão Katrina thổi qua tàn phá Louisiana mà ông đã không có bất cứ một phản ứng đúng lúc cho tấn thảm kịch này để cho thấy một dấu hiệu về sự quan tâm của một vị lãnh đạo đối với đất nước ít nhất cho Louisiana tràn ngập trong biển nước, ông đã biết mình mang một lỗi lầm rất lớn đối với nhân dân Mỹ. Ông nói, “khi hồi tưởng lại, lẽ ra tôi sẽ đáp xuống Baton Rouge, Louisiana, gặp gỡ viên thống đốc, bước ra phi cơ và nói, Tôi nghe ông đây, Chúng tôi hiểu. Và chúng tôi sẽ giúp tiểu bang, giúp chính quyền địa phưƠng tất cả mọi thứ nhu cầu cần thiết.” Rồi trở lại phi cơ đi Washington. Tôi đã không làm điều đó. Tôi đã trả giá cho việc đó. Cựu Tổng Thống Bush nói, bức ảnh chụp ông từ trên chiếc Air Force 1 xuống phía dưới là vùng ngập lụt New Orleans đã hoen ố thanh danh ông, rằng chính quyền ông đã không phản ứng đầy đủ và nắm lấy sự nghiêm trọng của vấn đề trên vùng đất New Orleans sau khi những con đê bị vỡ. Nhưng ông còn nói một trong những giờ phút xấu xa (disgusting – ghê tởm) trong thời làm tổng thống của tôi sau khi nghe phê bình của ca sĩ nhạc rap Kanye West rằng tổng thống Bush đã không quan tâm đến người da đen.
Cơn bão Katrina đánh vào Louisiana nǎm 2005 khiến ta hình dung Tây Nguyên trong cơn giông bão mà các chất bùn đỏ tràn ngập Tây Nguyên và chảy xuống vùng bình nguyên và châu thổ sông Cửu Long. Ai có trách nhiệm trước cái chết của Tây Nguyên và ai sẽ có trách nhiệm cho những khốc hại chết chóc và bệnh tật di cǎn cho hơn hai mươi triệu người Việt Nam?

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Lũ Nam Trung bộ lên nhanh, vỡ một hồ chứa nước

Chiều và tối 1/11 mưa tiếp tục trút nước xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, nhấn chìm nhiều nhà cửa, phố xá. 7 người chết trong lũ, chủ yếu là trẻ em và người già. Một hồ chứa nước ở Ninh Thuận đã vỡ, nhiều hồ xả lũ đồng loạt. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA2260A/
> Mưa lũ hoành hành Nam Trung bộ / Cận cảnh chạy lũ ở Khánh Hòa

Tối qua, Khánh Hòa có thêm em Phạm Thành Trung, 2 tuổi ở thôn Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh, chết vì mưa lũ. Như vậy tại tỉnh này đã có 4 người thiệt mạng vì mưa lũ, chủ yếu là trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Quê (sinh năm 1953), trú ở xã Vĩnh Ngọc (thành phố Nha Trang), mất tích vì lật xuồng khi chèo qua sông Cái thăm con.
Chiều 1/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa to, lượng mưa đo được ở Nha Trang lên đến 640mm, thị xã Cam Ranh là 528mm, huyện Khánh Sơn 481 mm. Ở Nha Trang, mưa lớn làm một mảng đồi La San thuộc khu vực trường Đại học Nha Trang bị lở xuống vòng xoay Tôn Thất Tùng. Đến buổi chiều, các lực lượng chức năng đã dọn dẹp xong để giải tỏa ách tắc giao thông.
Nhiều xã còn ngập nặng như Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Ngọc Hiệp, Phước Đồng... khiến giao thông đi lại khó khăn. Các dịch vụ sửa xe chết máy mọc lên với giá 5.000-10.000 đồng. Nhiều người dùng xuồng để chở khách ngay trên phố với giá 10.000-20.000 đồng một lần.
Lũ lên cao, ngập vào khu dân cư thành phố Nha Trang. Nhiều người 
phải đi xuồng trên phố. Ảnh: Tường Vi
Lũ lên cao, ngập vào khu dân cư thành phố Nha Trang. Nhiều người phải đi xuồng trên phố.
Ảnh: Tường Vi
Ở nhiều trường học như tiểu học Vĩnh Hiệp, Trung học phổ thông Hà Huy Tập... học sinh không thể đến trường. Thầy Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng trường Hà Huy Tập cho biết: "Mặc dù các thầy cô có mặt nhưng vì ngập lụt, các em không đến trường được, buộc nhà trường phải nghỉ học".
Tuyến đường tỉnh lộ 9 đi lên huyện Khánh Sơn, đã khắc phục tạm thời sạt lở, nhưng ôtô vẫn chưa đi được, các cầu tràn vẫn đang ngập nước. Nhiều xã đã bị mất điện hoàn toàn. Việc đi lại giữa thị trấn và 4 xã phía Tây cũng bị tê liệt vì nước ngập. Hàng nghìn hộ dân bị bao vây trong nước. Học sinh các cấp ở huyện này đã nghỉ học hai ngày nay.
Khánh Hòa là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ tại Nam Trung Bộ này.
Sát với Khánh Hòa là tỉnh Ninh Thuận, cũng chịu nhiều thiệt hại vì mưa lũ ba ngày qua. Ngày 1/11 toàn tỉnh Ninh Thuận có mưa lớn tiếp tục kéo dài nhiều giờ. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, lượng mưa đo được trong ngày từ 300 đến 450mm. Đến khoảng 7h sáng thì hồ chứa nước Phước Trung ở huyện Bác Ái đang thi công đã bị vỡ bờ. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh phải huy động nhiều lực lượng cùng tham gia khẩn cấp di dời dân trong vùng hạ lưu hồ Phước Trung thuộc xã Mỹ Sơn, nên không có thiệt hại về người.
Nhiều con đường tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm và nhà dân thuộc phường Phước Mỹ, Đạo Long, Mỹ Hương, Kinh Dinh…bị nước ngập hoàn toàn. Có nơi nước vào nhà trên một mét, cả thành phố ngập chìm trong nước, các tuyến giao thông nội thị bị tê liệt. Hàng trăm hộ dân sống ven đê sông Dinh bị sập nhà và nước ngập phải di chuyển tài sản ra mặt đê để sinh hoạt.
Ở thượng nguồn, dòng sông Cái nước lũ cuồn cuộn đổ về hạ lưu rất lớn, nhiều nhiều dân hiếu kỳ đội mưa ra đứng trên cầu Sông Cái và cầu Tân Mỹ xem nước lũ. Bên cạnh đó, các hồ chứa nước như Sông Sắt, Sông Trâu, Tân Giang, CK7, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Ma Trai, Ba Chi, Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn gần như đạt và vượt dung tích chứa cho phép đã đồng loạt xả lũ.
Tỉnh Ninh Thuận đã triển khai việc hộ đê bằng 37.000 bao cát và 3.000 khối cát để ngăn nước tràn vào thành phố. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư cứu hộ, cứu nạn với 1.000 chiến sĩ của các lực lượng vũ trang và Đoàn thanh niên, cùng hàng chục chiếc xuồng máy. Tất cả tập trung cho việc hộ đê sông Dinh, vì nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều, mực nước có nguy cơ tràn qua đê.
Các lực lượng đang tổ chức hộ đê sông Dinh, phòng vỡ đê. Ảnh: Sơn 
Ninh
Các lực lượng đang tổ chức hộ đê sông Dinh, phòng vỡ đê. Ảnh: Sơn Ninh
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, toàn tỉnh có 2 người bị mất tích; 58 căn nhà sập đổ, tốc mái; 1.137 căn nhà bị ngập nước; 8.036 ha cây trồng các loại bị ngập, nhiều gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; 453m kênh mương bị sạt lở. Nhiều công trình công cộng khác bị hư hỏng nặng nề.
Chiều cùng ngày, mưa tạm ngưng nhưng tình hình lũ vẫn còn diễn biến khá phức tạp Lực lượng cứu hộ, cứ nạn của tỉnh đã di dời 3.164 hộ cùng 12.656 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Phú Yên ở cách Khánh Hòa bởi đèo Cả, cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết đã tìm được thi thể ông Phạm Đình Cư, sinh năm 1955, trú thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), bị lũ làm lật thuyền, cuốn trôi vào trưa ngày 30/10.
Nhóm phóng viên

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa sẽ ngập nặng

Cả 3 hồ thủy điện trên dòng sông Ba (Phú Yên) đồng loạt xả lũ hôm nay, cảnh báo nguy cơ ngập thành phố Tuy Hòa. Hồ Lòng Sông ở Bình Thuận cũng tăng cường xả lũ để giải tỏa lượng nước. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA22635/
> Lũ Nam Trung bộ lên nhanh, vỡ một hồ chứa nước

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên sáng nay thông báo, trong hôm nay cả 3 hồ thủy điện trên dòng sông Ba lần lượt xả lũ. Như vậy, từ tối 2/11, thành phố Tuy Hòa sẽ bị bị ngập.
Khánh Hòa bị chia cắt bởi nước lũ
7h sáng nay, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã bắt đầu xả lũ với lưu lượng 2.500 m3 một giây và tăng dần lên từ 4.000 đến 5.000m3 một giây vào khoảng 19h. Trước đó, hồ thủy điện Sông Hinh đã xả lũ với lưu lượng 1.000m3 một giây. Riêng hồ thủy điện Krông H’Năng có mực nước đạt cao trình tối đa 255m, dự kiến sẽ xả lũ trong ngày.
Như vậy, cả 3 hồ thủy điện đồng loạt xả lũ, đến 19h tối nay, thành phố Tuy Hòa sẽ đón dòng nước lũ có lưu lượng trên 6.000m3 một giây. Với lưu lượng này, chỉ sau vài giờ, Tuy Hòa sẽ trở thành biển nước.
Xã Đạ Quyn, Lâm Đồng, chìm trong biển nước. Nhà bị ngập, người dân
 phải leo lên tầng ngồi trông. Ảnh: Lưu Quỳnh
Xã Đạ Quyn, Lâm Đồng, chìm trong biển nước. Nhà bị ngập gần một nửa, người dân phải leo lên tầng ngồi trông. Ảnh: Lưu Quỳnh.
Vào đầu tháng 11/2009, hồ thủy điện Sông Ba Hạ chỉ xả lũ với lưu lượng 1.400 m3 một giây mà sau nửa ngày, thành phố Tuy Hòa bị ngập. Một ngày sau, khu vực này đạt đỉnh lũ lịch sử của năm 2003. Chính việc xả lũ ồ ạt của thủy điện vào cuối năm ngoái khiến nhiều nhà dân từ huyện Đông Hòa đến Tuy Hòa ngập nặng, thiệt hại lớn về tài sản lẫn tính mạng con người.
Dự báo, trong 3 ngày tới lượng mưa tại Phú Yên và các tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên tiếp tục tăng. Do vậy, lưu lượng lũ đổ về các hồ thủy điện cũng sẽ tăng dần và lưu lượng xả lũ theo đó cũng tăng.
Người dân Phú Yên đang đối mặt với nguy cơ một trận lũ chưa từng có. “Để đối phó với việc xả lũ, chúng tôi đã chuẩn bị 16 thuyền máy sẵn sàng cơ động di dời dân ven sông Ba thuộc xã Hòa Thành”, ông Huỳnh Ngọc Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết.
Ông Sương cho biết thêm, lãnh đạo các xã phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích địa phương tổ chức trực 24/24h kể từ đêm 1/11, để đối phó với nước lũ.
Ninh Thuận cuồn cuộn nước dâng
Trong khi đó chiều hôm qua, em Lê Thị Thanh Thủy, học sinh lớp 8 Trường THCS Tây Sơn, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường đi học về. Đến sáng nay, các lực lượng cứu nạn cùng gia đình vẫn chưa tìm được thi thể em. Đây là nạn nhân thứ tư của Phú Yên trong đợt mưa lũ này.
Tại Bình Thuận, do mưa to trên diện rộng ở thượng nguồn nên Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh phải xả lũ để duy trì mực nước an toàn trong các lòng hồ Lòng Sông, Đá Bạc và Cà Giây lớn.
Từ sáng qua đến nay, hồ Lòng Sông phải tăng lưu lượng xả lũ qua tràn từ 130 đến 370 m3 một giây. Mức xả lũ cao nhất ở hồ Đá Bạc đến sáng nay là 97m3 một giây.
Mưa to, kết hợp với triều cường và xả lũ các hồ chứa, nên nhiều khu vực dân cư ở hạ du thuộc ba xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân và Phước Thể (huyện Tuy Phong) đã bị ngập nặng. Chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán hơn 60 hộ dân.
Người dân Khánh Hòa bơi thuyền trên phố giữa nước lũ. Ảnh: Nam 
Điền
Người dân Khánh Hòa bơi thuyền trên phố giữa nước lũ. Ảnh: Nam Điền.
Việc các hồ thủy điện ở vùng hạ lưu xả lũ đồng loạt được các cơ quan chức năng giải thích là do mưa lớn trên thượng nguồn khiến lượng nước tích về hồ quá cao. Nếu không xả sẽ nguy cơ vỡ hồ thủy điện. Trong khi đó, ở Lâm Đồng, mưa liên tục trong 4 ngày qua khiến nước suối Đà Quyn dâng cao bất thường. Lũ nhấn chìm hàng trăm ha cà phê, hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch.
Suối Đà Quyn bắt nguồn từ xã Đạ Quyn, cung cấp nước cho thủy điện Đại Ninh, huyện Đức Trọng, kéo dài hơn 40 km chảy qua 4 xã Tà Hine, Đà Loan, Tà Năng, Đạ Quyn.
Nước nhấn chìm 4 cầu sắt, đập tràn của huyện Đức Trọng là Cầu treo, cầu Bản Cà (xã Tà Năng); cầu Bà chung (xã Đạ Quyn) và hai chiếc cầu gỗ khác. Cụ Nguyễn Viết Xe, ngụ tại thôn Đà Thuận, xã Đà Loan, bàng hoàng, đây là trận lũ lịch sử sau 27 năm, kể từ năm 1983.
Nước cô lập xã Đạ Quyn, Lâm Đồng
Sáng nay, theo ông Nguyễn Công Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đà Loan, ước tính sơ bộ đã có 100 nhà dân dọc hai bên suối bị ngập, nước lũ cuốn trôi khoảng 50 con lợn nái giống, nhấn chìm 400 ha cà phê, nhiều diện tích chanh dây mất trắng. Với trận lũ lịch sử này, cà phê có thể giảm tới 80% sản lượng và niên vụ năm sau sẽ mất mùa vì rễ cây ngâm nước lâu ngày sẽ bị thối, “sức khỏe” suy giảm.
Xã Đạ Quyn sáng nay vẫn còn bị cô lập, một người chết do bị lũ cuốn trôi vào sáng 1/11.
Người dân Ninh Thuận đứng trên cầu sông Cái xem nước lũ cuồn cuộn 
dâng. Ảnh: Sơn Ninh
Người dân Ninh Thuận đứng trên cầu sông Cái xem nước lũ cuồn cuộn dâng. Ảnh: Sơn Ninh.
Theo người dân địa phương, nước lũ lên nhanh vào tối ngày 30/10, nhưng đến trưa cùng ngày thì rút. Bất ngờ cả 2 ngày sau mưa như trút nước xuống, lũ thượng nguồn đổ nhanh hơn về tràn dọc hai bên suối, nhấn chìm hàng trăm ha cà phê, chanh dây, ao cá đang sắp thu hoạch.
Trưa ngày 1/11, trên những chiếc bè tạm tự tạo, hàng trăm người dân địa phương đứng nhìn dòng nước lũ với khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Lũ lên nhanh cuồn cuộn, tràn vào nhà. Nhiều người không kịp chuyển đồ ra khỏi nhà, chỉ kịp chạy thoát nhờ bè tạm của hàng xóm. Nước chia cắt cục bộ xã Đa Quyn, xã Đà Loan, hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Người dân không thể qua đạp tràn tại thôn 9, Đà Loan, vì nước ngập sâu trên 1,5 m. Phương tiện di chuyển duy nhất là chiếc bè tạm, với giá 20.000 đồng một người. Một số trường phải cho học sinh nghỉ học.
Theo nhiều người dân địa phương, bình thường các năm trước nước lũ lên và rút trong một ngày. Tuy nhiên, những năm gần đây do nạn đào vàng trái phép, “vàng tặc” đã băm nát dòng suối, khiến lòng suối bị thu hẹp từ 12 mét có đoạn xuống còn 3 mét, tại các xã thượng nguồn Đà Quyn, Tà Năng, Đà Loan. Nước không thể chảy thành dòng gây ngập úng cục bộ.
Tại Bình Định, bộ đội biên phòng đã liên lạc được với 6 ngư dân trên tàu cá của ông Lê Văn Tiến và tàu của thuyền trưởng Nguyễn Hữu Quang cùng 9 ngư dân, mất tích mấy hôm trước. Hiện một tàu cá của ngư dân Bình Thuận đang đánh bắt gần đó đã tiếp cận và đang giúp sửa chữa tàu ông Tiến. Còn tàu của ông Quang bị hỏng máy nặng, chưa thể sửa chữa được nên chủ tàu đã liên lạc với các tàu đánh bắt gần đó nhờ kéo về đất liền.
Nhóm phóng viê

Giỗ đầu cho người thân giữa lũ thủy điện

Đến sáng nay, một số vùng thành phố Tuy Hòa ngập nước do các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ. Những người dân huyện Đồng Xuân đang lo giỗ đầu năm cho 80 người chết vì lũ quét năm ngoái cũng phải lo chạy lũ.
> Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa sẽ ngập nặng

Đã 3 ngày tuyến đường bộ nối huyện miền núi Đồng Xuân với huyện Tuy An (Phú Yên) bị nước lũ gây ngập nặng, chia cắt. Hôm qua cũng là ngày vừa tròn một năm thảm họa lũ quét xóa sạch Xóm Trường, thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, làm 18 người chết.
Từ hôm qua đến sáng nay, cả Xóm Trường nhà nào cũng đều làm giỗ. Không như bình thường, đám giỗ nông thôn thường có đông người ra vào tấp nập. Còn nay, cả làng làm giỗ thì nhà nào nấy lo. Là một trong những gia đình may mắn thoát nạn trận lũ năm ngoài, anh Nguyễn Duy Anh, 27 tuổi, nói: “Cả làng làm giỗ, buồn lắm. Mấy ngày này lại mưa, nhưng tất cả đều được ở nhà mới trong khu tái định cư nên bà con cũng bớt lo âu, buồn phiền”.
Xóm Giữa, thôn Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, cũng là nơi bị lũ quét năm ngoái tàn phá nặng nề nhất. Bà Võ Thị Mười, 67 tuổi, vẫn còn hãi hùng trận lũ năm trước nên mấy ngày nay, từ tối ngày 1/11, bà dọn đến ở hẳn trong Trung tâm văn hóa và thể thao huyện Đồng Xuân. Trong nhà chỉ có cái tivi là đáng giá, bà đã gửi nhà người bà con rồi đi tránh lũ.
Cùng hoàn cảnh như bà còn có ông Võ Xuân Chính, đang dắt 2 con bò đi trú lũ. Ông hấp tấp nói giọng run run: “Lại sợ năm nay lụt to như năm ngoái nên tui đã dọn đồ lên cao, gửi con và vợ ở nhà bà con, tui thì lo hai con bò là tài sản lớn nhất của cả nhà”. Còn chị Nguyễn Hải Châu, buôn bán tạp hóa ở chợ Tròn La Hai - Đồng Xuân đã gửi lại hết đồ đạc cho Ban Quản lý chợ giữ giúp.


Tại thành phố Tuy Hòa, người dân đã được thông báo tin lũ sẽ ngập thành phố nên hầu hết đều có bước phòng bị. Từ tối qua, trung tâm thành phố cùng hàng loạt các tuyến đường đều bị ngập nặng, nhiều nơi lên gần 1m nước. Nặng nhất là các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi...
* Tuy Hòa chìm trong lũ thủy điện
Cũng từ tối qua, người buôn bán đã dời điểm họp chợ từ chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa lên giao lộ Ngã Năm, thuộc phường 1. Trường học đóng cửa, nhiều địa bàn mất điện, cuộc sống người dân bị đảo lộn là quang cảnh dễ nhận thấy ở thành phố Tuy Hòa vào lúc này.
Tại huyện Tây Hòa, người dân nghe thông báo lũ chỉ 6.000m3 một giây, nhưng thực tế các hồ thủy điện xả lũ lúc cao điểm lên trên 10.000m3 giây. Các địa phương trong huyện bị ngập rất nặng, có nơi lên hơn 1,5m nước.
Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa, ông Nguyễn Hữu Pháp nói: "Mực nước lũ lên rất cao, từ tối qua lực lượng cứu nạn đã phải di dời người già, trẻ em của 10 hộ gia đình ở Bến Củi, xã Hòa Đồng đến nơi an toàn. Hiện tại, mực nước sông Bánh Lái đang tiếp tục lên"
Tại các địa phương khác như huyện Đông Hòa, Tuy An, Phú Hòa, thị xã Sông Cầu đều có nhiều điểm bị ngập. Các địa phương đã tổ chức sơ tán 832 hộ cùng 2.730 nhân khẩu dân cư ở vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp, vùng cửa sông tới nơi an toàn. Trong đó, huyện Tuy An dời 102 người; Đồng Xuân: 2.112 người ; Sông Cầu đưa đến nơi an toàn 305 người; Phú Hòa: 396 người; Sơn Hòa: 120 người.
Đêm qua, các hồ thủy điện ở Phú Yên đã giảm dần lưu lượng xả lũ. 7h sáng nay, thủy điện Sông Hinh còn xả 1.000 m3 một giây; K'Rông H’Năng đóng tất cả các cửa tràn; thủy điện sông Ba Hạ đến 9h sáng nay còn xả 3.192 m3 một giây. Nhờ vậy, mực nước hạ lưu sông Ba đã giảm. Lúc 9h hôm nay, tại Củng Sơn nước đo được 8,23m; ở Phú Lâm nước cao 3,52m, đều dưới báo động cấp 3. Song nhiều vùng dân cư vẫn còn bị cô lập, chia cắt.
Sáng nay, các lực lượng huyện Tây Hòa đang nỗ lực tìm kiếm thi thể anh Trần Minh Dương, 21 tuổi, trú thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, bị nước lũ cuốn mất tích từ 21h tối 2/11.
Tính đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên có 5 người chết do lũ, trong đó còn 2 nạn nhân vẫn chưa tìm được thi thể. Toàn tỉnh có hơn 2.040 ha mía, sắn, lúa bị ngã đổ, ngập úng; 2 chiếc thuyền (huyện Tuy An) bị sóng đánh vỡ. Tất cả các tuyến đường tỉnh lộ liên huyện đều bị ngập, ách tắc giao thông.
Nhóm phóng viên

'Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ sai quy trình'

Xác định Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ trước khi xả lũ cường độ lớn đã không báo cáo UBND tỉnh, gây khó khăn cho việc di dân, UBND tỉnh Phú Yên chiều 3/11 quyết định chấn chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước.
>
Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa sẽ ngập nặng

Theo ông Nguyễn Bá Lộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, kiêm Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ không theo quy trình do Thủ tướng quy định.
Theo đó, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ trước khi xả lũ cường độ lớn (có thời điểm hơn 6.000 m3 một giây) đã không báo cáo UBND tỉnh, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành di dời dân.

Với cách xả lũ này, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ đã vi phạm điều 12 Quy trình vận hành liên hồ chứa, theo quyết định 1757/QĐ-TTg ngày 23/9/2010 của Thủ tướng về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện trên lưu vực sông Ba (gồm Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê - KaNăk).
"Để đảm bảo kỷ cương quản lý nhà nước tại địa phương, UBND tỉnh Phú Yên nghiêm khắc yêu cầu công ty có biện pháp chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành theo quy định", Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh trong văn bản ký chiều nay.
Hồ thủy điện Sông Ba Hạ phải xả đón lũ ngày 2/11 và tăng dần lên 6.120 m3 một giây. Hôm nay, mặc dù mực nước trong hồ Sông Ba Hạ đã hạ, lưu lượng lũ đổ về cũng giảm dần nhưng hồ vẫn xả lũ với lưu lượng khá lớn 4.700 m3 một giây. Đến 14h chiều 3/11, lưu lượng xả còn 3.100 m3 một giây.

Ngày 2/11, Nước lũ trên sông Ba tràn bờ mênh mông như biển. Ảnh: Ly Kha ông Nguyễn Bá Lộc cùng các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã đi kiểm tra thực tế tại hai hồ thủy điện Sông Hinh (Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) và Sông Ba Hạ. Trong hai công trình, chỉ có hồ Sông Hinh thực hiện xả lũ đúng quy trình.
Đợt mưa lũ lần này, Phú Yên có 4 người chết và một người mất tích; trong đó có một người chết, một người mất tích do ảnh hưởng trực tiếp từ nước xả lũ của công trình thủy điện Sông Ba Hạ. Hai nạn nhân đều ở huyện Tây Hòa là Lê Thị Thanh Hương 13 tuổi, trên đường đi học về bị lũ cuốn tại cầu tràn thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ Tây; và Trần Minh Dương, 21 tuổi, ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, đi qua đường bị nước cuốn trôi hiện chưa tìm thấy thi thể.
Ly Kha

Kính thưa quý đồng hương Việt Nam trong và ngoài nước.
Kính thưa Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali,
Kính thưa quý thân hữu và độc giả thân mến:
Việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên qua cái gọi là “chủ trương lớn” của bộ chính trị cộng sản VN đã bí mật thành hình qua Thông cáo chung Trung cộng-Việt cộng từ nǎm 2001 là một việc làm gây bức xúc và đau thương cho dân tộc Việt Nam. Ngoài việc khai thác bô xít gây quan ngại cho các vấn đề phá hủy môi sinh, môi trường, nguồn nước sinh hoạt, gây chết chóc không lường và di cǎn các chứng bệnh do chất kim loại nặng và các độc tố khác trong bùn đỏ qua nhiều thế hệ con cháu chúng ta suốt từ vùng Tây Nguyên xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những cơn lũ lụt trên vùng cao, các vụ vỡ đập, xả đập do ngǎn chận nước để xử lý chất bô xít sẽ gây những vụ tràn lan bùn đỏ không thể kiểm soát. Giông tố, bão xoáy sẽ gây đau khổ điêu đứng cho đời sống thường nhật vì cây rừng bị chặt phá, cày xới bật rễ khiến không còn giữ những thác nước từ thượng nguồn sau các cơn mưa. Vì đất rừng không còn nữa, Tây nguyên trở thành một miền đất chết, những thung lũng tử thần khô kiệt, không một sinh vật nào có thể sống sót; do đó, con người sống nhờ vào nguồn thủy sản, lâm nông nghiệp sẽ bị suy thoái, xiêu lạc và mất mát tự hủy diệt. Là con dân nước Việt chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn viễn ảnh đen tối xãy đến dân tộc ta mà không lên tiếng hoặc hành động để quốc tế hiểu biết và giúp đỡ chúng ta. Ngoài ra việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên, mang đến hàng ngàn, hàng vạn những kẻ lạ mặt đến sinh sống trên đất nước ta trước mắt gây mâu thuẫn, bất hòa, đỉ điếm, xì ke ma túy, cờ bạc, suy đồi thuần phong mỹ tục cũng như tạo các cơ sở bí mật nằm vùng do các nhóm buôn lậu, trộm cướp bí mật của những kẻ gian mà không sao kiểm soát được. Người dân tộc Tây Nguyên rất hiền hòa và chất phác, các buôn làng không đầy đủ trường học cho con em, cuộc sống hằng ngày vất vã từ tay đến miệng và chỉ biết sống bám vào đất rẫy, du canh; vì thế, dân tộc Tây Nguyên rất dễ dàng bị tàn phá và đỗ vỡ gây tác hại đến sự đoàn kết dân tộc sau này khi đất nước trở về lại với chính nghĩa chúng ta.
Do nhận xét như trên, chúng tôi có một bản thu thập chữ ký tên của tất cả đồng bào mọi giới, khắp trong lẫn ngoài nước, người Kinh hay Thượng, tất cả 53 dân tộc anh em ở đâu trên thế giới hãy vì tương lai và sự sống còn của dân tộc Việt Nam mà góp chữ ký của mình. Vì tương lai và sự sống còn của các dân tộc Việt Nam chúng tôi xin gửi đến tất cả các quý vị lời kêu gọi khẩn thiết mong quý vị sẵn lòng ký tên. Bản Thỉnh Nguyện Thư sẽ được gửi đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Tổ chức Nhân Quyền Quốc tế vào đầu tháng 1 nǎm 2011, như vậy chúng ta có gần hai tháng để thu thập chữ ký tên. Càng có nhiều chữ ký tên, ảnh hưởng của Thỉnh Nguyện Thư càng lớn mạnh. Người Việt trong nước nếu không thể ký tên trên Internet vì bị ngǎn chận bởi tường lửa, vậy hãy email cho chúng tôi tại địa chỉ sau viettrade.net@gmail.com Subject: Bo-xit Ky ten (không cần dấu) tuyệt đối không được attach files mà chỉ là một email mở mà thôi để tránh bị kẻ xấu gửi virus và phần mềm độc hại, cần phải ghi tên Nước, email address của quý vị, Ngày Tháng Nǎm. Người nước ngoài xin ghi rõ tên quốc gia, hoặc tiểu bang. Chúng tôi không đòi hỏi số phone của quý vị, nhưng phải có email address. Tên và email address của quý vị chỉ dùng liên lạc và chúng tôi sẽ không công bố. Nhưng chúng tôi sẽ công bố số chữ ký mà thôi.
Kính xin quý độc giả và thân hữu chuyển gửi thư này hoặc Link đến với tất cả thân hữu, hoặc cộng đồng người Việt hoặc các dân tộc Việt Nam khắp mọi nơi để tường và hợp tác. Mỗi một chữ ký nhiều thêm sẽ cũng cố mạnh hơn sự tồn tại của dân tộc Việt Nam, thêm tình yêu  hơn nữa về Tây Nguyên thân thương và thêm một mũi tên Tây Nguyên được bắn vào Đại Hội Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 1 nǎm 2011. Xin tất cả quý vị và các bạn đến Web site Di Sản Việt Nam Cộng Hoà http://www.newsforce1.com/, hoặc blog Quan Điểm Việt Nam 2011 http://www.surveymonkey.com/s/T8TT68V  ký tên.
Trân trọng kính chào quý vị,

Hoàng Hoa
(Mountain View CA Hoa Kỳ, Ngày 3 tháng 11 nǎm 2010)

Lũ ở Phú Yên “đang được kiểm soát”

Miền Trung Việt Nam chịu nhiều lũ thời gian gần đây
Miền Trung Việt Nam chịu nhiều lũ thời gian gần đây.
Mưa lớn kéo dài tại Nam Trung bộ khiến nhiều nơi ngập nước, giao thông khó khăn, cuộc sống người dân bị gián đoạn.
Các tỉnh bị ảnh hưởng là Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Lâm Đồng.
Tại tỉnh Phú Yên lo ngại về hồ thủy điện Sông Ba xả lũ gấp làm ngập hạ lưu nay giảm phần nào. Lãnh đạo tỉnh cho BBC Việt Ngữ hay lượng nước xả ít hơn so với một hai ngày trước.
"Dưới hạ lưu thì nó lớn, trên thượng nguồn nó giảm dần. Thứ hai nữa là các hồ chứa đã xả bớt đi, không có gì đáng lo ngại," ông Nguyễn Bá Lộc, phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống Bão lụt của tỉnh Phú yên nói.
"Có một huyện, Đồng Xuân, là không đi được, một số xã bị ngập liên hoàn. So với trận lụt hai năm trước đây ở Tuy Hòa, lần này nhỏ hơn - nhưng lâu hơn.
"Trong những ngày tới trời còn mưa, chúng tôi hiện đang trực 24/24. Giao thông đường bộ, đường sắt qua tỉnh bữa nay thông lại rồi."
Thiệt hại kinh tế đối với hoa màu và gia súc của dân là "lớn" theo ông Nguyễn Bá Lộc.
Một số người ước tính tỉnh Phú Yên có thể bị thiệt hại tới 5 tỷ đồng.
Về hồ thủy điện Sông Ba và Sông Hinh xả lũ, mà có người lo ngại là quá nhiều làm ngập lụt vùng hạ lưu, người đứng đầu Ủy ban Phòng chống Bão lụt của tỉnh Phú Yên nói tình hình đã được kiểm soát từ sáng thứ Ba 3/11.
Một cán bộ từ Văn phòng UBND tỉnh cho BBC Việt Ngữ hay mực nước sông tại tỉnh chỉ trên báo động cấp ba một chút, các vùng ngập úng có hạn.
"Cách phòng chống ngay từ đầu là đưa các hộ bị ngập lên cao, khi nước rút cho họ về nhà," cán bộ này nói.
"Tính đến 12 giờ trưa ngày 3/11, số người chết và mất tích là 5 người, nhà cửa bị ngập là 2083 cái. Hồ thủy điện Sông Ba đã giảm xả nước từ sáng, nước lưu vực sông trong tỉnh đang xuống chậm. Vẫn còn nhiều nơi bị ngập nhưng tình hình thiệt hại không giống trận lũ năm ngoái."
"Thủy điện Sông Ba giảm xả lũ từ ngày hôm qua, từ cao điểm 6100 m3/giây xuống còn 3500. Cộng với Sông Hinh, hiện tại hai thủy điện xả khoảng 4500m3/giây."
Ảnh hưởng đối với người dân vùng hạ lưu, cũng cán bộ này cho biết, mưa lũ đã khiến một số người phải di dời, một số hộ nước vô nhà, tuy nhiên thiệt hại không đến mức nghiêm trọng.
"Chuyện ngập lụt, lần này do nước lên từ từ nên thiệt hại còn ít. Nhà bị sập hoàn toàn chỉ có ba cái, nhà siêu vẹo năm cái. Tình cảnh buộc họ phải sống chung với lũ thôi."
"Về hỗ trợ dân, lực lượng biên phòng cử 110 cán bộ trực, cùng năm ôtô, hai tàu, năm canô. Bên quân đội có 130 quân, hai xuồng cứu hộ, một canô nhẹ."

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Clinton cần 'hối thúc Hà Nội về nhân quyền'

Ngoại trưởng Hillary Clinton tại sân bay Nội Bài
Bà Clinton tới Hà Nội hôm thứ Năm 22/07
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gây áp lực với Việt Nam về nhân quyền trong chuyến thăm Hà Nội tuần này.
Trước đó, 19 nghị sỹ Mỹ thuộc lưỡng đảng cũng gửi thư cho bà Clinton yêu cầu bà đặt vấn đề nhân quyền vào trung tâm chương trình nghị sự của bà khi làm việc tại Việt Nam.
Bà ngoại trưởng tới Hà Nội hôm thứ Năm 22/07 từ Seoul và bà sẽ tham gia cuộc họp Diễn đàn An ninh khu vực (ARF) vào thứ Sáu.
HRW viết trong thông cáo ra hôm 22/07: "Trong các tuyên bố chính thức cũng như các cuộc gặp riêng với quan chức Việt Nam, bà Clinton cần nhấn mạnh ưu tiên mà Hoa Kỳ dành cho việc thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền".
Tổ chức theo dõi nhân quyền có uy tín này cũng nhận xét rằng 10 năm sau chuyến đi lịch sử của Tổng thống Bill Clinton tới Việt Nam và 15 năm sau khi hai bên bình thường hóa quan hệ, tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực dân chủ nhân quyền chưa tương xứng với các tiến bộ trong cải cách kinh tế.
"Bà Clinton cần nói rõ rằng sự ổn định và phồn vinh lâu dài của Việt Nam phụ thuộc vào việc bảo vệ quyền của người dân được tham gia đầy đủ trong quá trình kiến tạo tương lai đất nước về cả chính trị, kinh tế và xã hội."
Theo HRW, Việt Nam vẫn là quốc gia độc đảng, vốn hạn chế quyền tự do ngôn luận, hội họp, truy cập internet và thẳng tay trừng trị những người chống đôi.
Tổ chức này yêu cầu bà ngoại trưởng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo; nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề an ninh và thương mại khi Việt Nam tôn trọng nhân quyền và pháp quyền; khuyến khích Việt Nam tôn trọng tự do ngôn luận, chấm dứt kiểm soát báo chí và internet.
HRW cũng đề nghị bà Clinton khuyến cáo Việt Nam bỏ đi các luật lệ chống lại bất đồng chính kiến một cách hòa bình.
Trong khi bà ngoại trưởng công cán ở Hà Nội, tại Washington DC, một nhóm dân biểu quan tâm tới chủ đề nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam sẽ tổ chức họp báo để nói về tình hình dân chủ-nhân quyền Việt Nam.

Tình hình Việt Nam

Các dân biểu thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa là Chris Smith, “Joseph” Cao Quang Ánh, Zoe Lofgren, Ed Royce, Loretta Sanchez, và Frank Wolf sẽ có mặt bên ngoài tòa nhà Quốc hội vào trưa thứ Năm 22/07 giờ Washington để nói chuyện với các phóng viên và người quan sát.
Điều này cũng có nghĩa một lần nữa, kế hoạch tới Việt Nam của dân biểu Loretta Sanchez lại không thành.
Trước đó bà Sanchez từng thổ lộ ý định sẽ tới Việt Nam trong đoàn đại biểu của Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Dân biểu đại diện cho khu vực cử tri 47 thuộc trung tâm Quận Cam, California, này đã bị từ chối chiếu khán vào Việt Nam tới bốn lần.
Bà Loretta Sanchez, cũng như một vài nhân vật khác trong chính giới Hoa Kỳ, bị Việt Nam liệt vào danh sách "không được hoan nghênh" do thường xuyên chỉ trích Hà Nội về các chủ đề nhân quyền và tự do tôn giáo.
Bà là đồng chủ tịch Ban công tác về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ (Congressional Caucus on Vietnam) và đã nhiều lần chủ trì các cuộc điều trần về nhân quyền ở Việt Nam.
Bà Sanchez cũng luôn duy trì quan điểm phải đưa Việt Nam vào lại danh sách các Quốc gia gây Quan ngại đặc biệt về Tự do tôn giáo (Countries of Particular Concerns - CPC).

LHQ lo về trẻ nghèo và dân thiểu số VN

Trẻ em tại Hà Giang
LHQ nói trẻ em ở miền núi và vùng thuộc các nhóm sắc tộc tại Việt Nam có tỷ lệ sống nghèo cao hơn vùng đô thị
Sau chín ngày làm việc tại Việt Nam, chuyên gia Liên hiệp quốc về nhân quyền và nghèo đói cùng cực, bà Magdalena Sepulveda bày tỏ lo ngại về bất bình đẳng xã hội tác động đến các nhóm thiểu số.
Cùng thời gian, UNICEF, cơ quan Liên hiệp quốc chuyên về trẻ em cũng nêu ra tác động của bất bình đẳng trong trẻ em tại Việt Nam, nước hiện có 30 triệu trẻ em.
Bà Magdalena Sepulveda, chuyên gia độc lập của Liên hiệp quốc về nhân quyền và nạn đói nghèo đã phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 31/8/2010.
LHQ công nhận tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được phân chia tương đối đều trong dân chúng nhưng trẻ em Việt Nam đang đối mặt với "bất bình đẳng gia tăng".
Cùng ngày, người phụ trách chính sách xã hội của UNICEF, Geetanjali Narayan được trích lời nêu ra rằng trẻ em và người thuộc các sắc tộc thiểu số là nhóm thua thiệt nhất tại Việt Nam hiện nay.
Bà Sepulveda nói bà "đặc biệt lo ngại về các nhóm thiểu số ở Việt Nam" vì lý do bất bình đẳng là tình trạng tiếp tục xảy ra và có thể còn tăng lên ở một số khu vực".
Bà nêu ra vùng Tây Bắc Việt Nam và cao nguyên miền Trung là khó khăn nhất.
Về tổng thể chúng tôi không bất ngờ. Đây là những tài liệu tốt cho Việt Nam.
Ông Đặng Hoa Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Báo chí Việt Nam trích lời bà như sau:
"Mức trợ cấp hiện nay còn thấp, không đủ giúp những người dân đang sống trong nghèo đói cùng cực thoát nghèo. Mặc dù đã có những nỗ lực đáng khen ngợi nhằm mở rộng phạm vi cung cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và trợ cấp giáo dục, nhưng hầu hết những lợi ích người dân được hưởng qua việc đó bị giảm đi vì các loại phí y tế hay giáo dục."
Báo chí Việt Nam cũng trích lời bà khuyến nghị Việt Nam sớm thông qua Luật tiếp cận thông tin cũng như bảo đảm những người có hành vi tham nhũng bị xử lý.
Vẫn còn khốn khó
Bản tin của AFP từ Hà Nội hôm nay nhắc lại báo cáo của UNICEF ca ngợi Việt Nam dẫn đầu châu khu vực Á - Thái Bình Dương trong quá trình đạt hầu hết tiêu chí Thiên niên kỷ cả về giáo dục, xóa đói nghèo, y tế tới năm 2015.
Bà Magdalena Sepulveda đã đi thăm Bắc Kạn và Quảng Nam trước khi có cuộc họp báo tại Hà Nội
Nhưng các hãng thông tấn cũng trích lời báo cáo nói rằng dù vậy, có những bộ phận dân chúng là trẻ em và thiếu niên "tiếp tục sống trong tình trạng khốn khó và bị loại trừ".
"Ví dụ như dịch vụ y tế có chất lượng, giáo dục cấp hai và nước sạch vẫn không tới được mọi em nhỏ."
"Nghèo đói trong trẻ em tại Việt Nam ngày nay gần như chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng hơn người ta thường nghĩ," bản báo cáo của UNICEF viết.
Cơ quan LHQ cũng cho rằng theo đánh giá của họ thì gần như "một phần ba trẻ em dưới 16 tuổi sống nghèo".
Báo cáo cũng trích các số liệu cho rằng tỷ lệ trẻ sống trong nghèo khó cao hơn ở các cộng đồng thiểu số so với người Kinh.
Tỷ lệ này là 62 phần trăm trẻ em thuộc sắc tộc thiểu số so với 22 phần trăm trẻ người Kinh và Hoa.
Tại nông thôn, số liệu LHQ nêu ra, vẫn theo bản tin của AFP là "34 phần trăm trẻ em sống nghèo", so với 13% ở đô thị.
Một nghiên cứu trước đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong số 53 nhóm dân tộc thiểu số tại Việt Nam, tỷ lệ nghèo cao hơn 5 lần so với đa số người Kinh.